99 förslag för en levande planet


2010-07-02

Inför höstens val har Världsnaturfonden WWF sammanställt 99 förslag för en levande planet till alla politiker. Det är förslag som WWF anser behöver genomföras av nästa regering. Insikten om att ekosystemen är grunden för vår välfärd behöver omsättas i praktiken.


– De 99 förslagen är konkreta lösningar som om de genomförs till 2014 har fört oss närmare målen att bevara den biologiska mångfalden och ett fotavtryck som ryms inom jordens förmåga att upprätthålla liv, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.
 
Steg på vägen är att stärka sektorsövergripande landskaps- och havsplanering, att skärpa kraven på ett hållbart nyttjande inom alla näringar – och att värdera de svenska ekosystemtjänsterna. I Östersjön behövs till exempel en förbättrad och samordnad förvaltning, en fiskeförvaltning anpassad till hur fiskbestånden ser ut och en avveckling av subventioner som leder till övergödning och överfiske.

En annan nyckelfråga de kommande fyra åren är att förverkliga talet om en grön ekonomi, exempelvis genom att kartlägga och avskaffa miljöskadliga subventioner, införa gröna nationalräkenskaper och utveckla och använda bättre mått på välfärd än BNP.

– Idag finns möjligheter att mäta effekterna av svensk konsumtion och produktion både här hemma och i andra delar av världen. Nu är det dags att sätta upp tydliga mål för hur vi till 2050 minskar och anpassar Sveriges ekologiska fotavtryck till vårt rättvisa globala miljöutrymme och att ta fram strategier för hur vi når dit, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare.

Bilaga: ”99 förslag för en levande planet”.

 

För mer information, kontakta:

 

Peter Westman, naturvårdschef WWF
076-837 80 59

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWF
WWFs 99 förslag för en levande planet.
070-584 15 81

Katarina Herou, pressekreterare WWF
08- 546 57 507, 0702-825 125
katarina.herou@wwf.se

 

 

WWF på plats i Almedalen:

 

Åsa Andersson, programchef svensk natur och Östersjön
Marina frågor, fiske, integrerad havsförvaltning och havsplanering samt övergödning.
070-669 92 90

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör
Miljöteknik, innovationer och hållbara städer.
070-393 90 30

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare
WWFs 99 förslag för en levande planet.
070-584 15 81

Per Larsson, expert skogsfrågor
Hållbart skogsbruk.
0709-61 17 52

Mattias Rust, sjöfartsansvarig
Sjöfart, hantering av svartvatten från fritidsbåtar och fartyg samt havsbaserad vindkraft.
070-212 63 14

Peter Westman, naturvårdschef
Östersjön, WWFs 99 förslag för en levande planet.
076-837 80 59
  

Senast uppdaterad 2010-07-02