WWF 40 år lanserar Drottningholmsappellen: ”Vi måste leva inom ramarna för en planet”

2011-05-26

Minska gapet mellan vad vi förbrukar och vad jorden tål. Få med städerna på tåget för hållbar stadsutveckling. Ställ om energisystemet mot 80 procent förnybar energi till 2030. Halvera koldioxidfotavtrycket från transporter, boende och mat till 2020. Det är några av punkterna i det upprop – Drottningholmsappellen – som WWF lanserar idag under sitt 40-årsjubiléum.

Uppropet kommer att undertecknas av företag, kommuner, organisationer och forskare som vill främja lösningar för hållbar utveckling och friska ekosystem. Drottningholmsappellen ligger sedan som grund för de årliga tankesmedjor som WWF kommer att bjuda in till. Målsättningen är att hitta nya samhällsövergripande lösningar för de utmaningar vi står inför.

Drottningsholmsappellen lanserades idag på WWFs jubileumsseminarium, WWF – 40 år i Sverige, 50 år i världen. Cirka 250 deltagare från WWFs styrelse och förtroenderåd med kung Carl XVI Gustaf som ordförande, representanter från organisationer, forskarvärlden, politik och näringsliv var samlade på Drottningholms Slottsteater.

– Vi är naturligtvis glada för de naturvårdssegrar som WWF har uppnått under de gångna åren och vi är trygga i vetskapen om att det går att göra skillnad. Men utmaningarna inför framtiden är enorma. Redan idag förbrukar svenskarna naturresurser som motsvarar tre jordklot. Därför lanserar WWF Drottningholmsappellen. Det krävs nya tankesätt och lösningar för att bevara biologisk mångfald, friska ekosystem och minska svenskarnas ekologiska fotavtryck, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sedan starten i Sverige 1971 har WWF satsat på naturvårdsprojekt, utbildning och påverkan. Det har omfattat allt från räddningsarbetet för Östersjön med sälar och havsörnar, restaurering av våtmarker, skydd av skogar till dagens stora utmaningar med att bekämpa klimatförändringar och utfiskning. På global nivå har WWF hjälpt till att skydda mer än en miljard hektar värdefull natur och skogar liksom arter som stått på randen till utrotning. WWF har också varit med och skapat globala miljöcertifieringar som Forest Stewardship Council, FSC, och Marine Stewardship Council, MSC, vilka har bidragit till ett mer hållbart bruk av skogar och fiskeresurser.

Organisationen stöds nu av mer än fem miljoner människor och är verksam i över 100 länder på fem kontinenter. I Sverige har Världsnaturfonden 195 000 supporters.


Drottningholmsappellen uppmanar i korthet till:

1. Minska gapet mellan vad vi förbrukar och vad jorden tål. Mål måste tas fram för hur vi anpassar vårt fotavtryck till det globala miljöutrymmet.
2. Att alla städer kommer ”med på tåget” för ekologisk hållbar stadsutveckling.
3. Att energisystemet ställs om så att det år 2030 innehåller minst 80 procent förnybar energi samtidigt som vi minskar energianvändningen.
4. Planera hav, mark och vattenanvändning över sektorsgränserna så att de växande kraven på ekosystemen kan hanteras.
5. Halvera koldioxidfotavtrycket från transporter, boende, mat och övrig konsumtion (från drygt 8 till 4 ton per person/år).
6. Att produktion och import av varor med stor påverkan - som trä, papper, bomull, soja, palmolja och fisk - uppfyller kriterier och standarder för ekologisk hållbarhet.
7. Att företag och kommuner beräknar sina vattenfotavtryck – och minskar de negativa effekterna.
8. Att Sverige använder och internationellt verkar för kompletterande mått på utveckling till BNP.
9. Att öka den del av biståndet som går till hållbart nyttjande och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald.


 Några naturvårdssegrar i Sverige:

 • WWFs första projekt i Sverige 1971: Rädda fjällräven.
 • Slut på orenat avloppsvatten från kryssningsfartyg. 
 • Projekt glada i Sverige. 
 • Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren.
 • Projekt lövgroda.
 • Ekosystemtjänster in i skolornas läroplan.
 • Rädda fjällgåsen.
 • Tre unika utsjöområden – Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen - skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden.
 • EUs LIFE projekt – Bevarandet av flodpärlmusslan och dess livsmiljöer.
 • Projekt pilgrimsfalken – finansiellt stöd.
 • Projekt havsörn – finansiellt stöd.
 • Konsumentguiden – Fisk till middag?
 • Unika arter av fladdermöss får nya hem i Batforts.
 • Floraväktarna.
 • Climate Solver – lösningar för ett klimatsmart samhälle.
 • Mittlandsskogen på Öland.
 • Nationalstadsparken Stockholm.
 • Sillgrisslorna på Stora Karlsö.
 • Projekt Säl.
 • Östra Vätterbranterna.
 • Piteå Älvdal – restaurering av tillrinningsområdet.


 

Några naturvårdssegrar i övriga världen:

 • Kamerun – WWF räddar en unik regnskog.
 • Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren.
 • Hållbara städer i Kina.
 • Bifångst – WWFs kamp för att stoppa förstörelsen av hundratusentals marina varelser och deras livsmiljöer.
 • WWFs naturvårdsarbete på Madagaskar – hav, skog och hållbart jordbruk.
 • Miljövänligare bomull – effektivare bomullsodling i Indien och Pakistan.
 • FSC-certifiering av skog – bland annat i Ryssland, ett område lika stort som Kanada.
 • Heart of Borneo – skydd av Borneos regnskog i hjärtat av Borneo.
 • Fördubbla antalet tigrar till 2020 – nytt avtal med 13 tigerländer.
 • Earth Hour – 134 länder deltar nu i världens största klimatmanifestation.
 • Kina – jättepandor samt projekt i Yangtze River Basin och Amur River.
 • Bevarande av tropikskog i Amazonas.
 • Skolprojekt för hållbar odling Victoriasjön Afrika och på Borneo.
 • Människoapor runt världen – ett exempel är Bergsgorillorna i Virunga.
 • Isbjörnspatruller som ser till att undvika konflikt mellan människa och isbjörn.
 • Projekt för att bevara den biologiska mångfalden på Galapagos.

 

 För frågor, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF

Tfn: 0705-65 45 15


Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77 

Senast uppdaterad 2011-05-30

 

Drottningholmsappellen

 

Drottningholmsappellen (5,7 MB)

 

Drottningholmsappellen är ett upprop som lanserades 26 maj 2011 i samband med WWFs jubiléumsdag "WWF – 40 år i Sverige, 50 år i världen". Syftet med appellen är att den ska undertecknas av företag, kommuner, organisationer och forskare som vill främja lösningar för hållbar utveckling och friska ekosystem. Appellen ligger sedan som grund för de årliga tankesmedjor som WWF kommer att bjuda in till. Målsättningen är att hitta nya samhälls-övergripande lösningar för de utmaningar vi står inför.

Fakta: WWF

WWF har sedan starten 1971 vuxit från en blygsam organisation med ett litet kansli och några få supportrar i Sverige till att vara en av de största miljö- och naturvårdsorganisationerna med 195 000 supporters. Globalt har WWF 5 miljoner supportrar och bedriver projekt i över 100 länder på fem kontinenter. Resan hit har varit lång och kantad av hårt arbete. Men också av stora vinster som ingen ens vågade drömma om när organisationen bildades 1961 i London av bland andra den kände upptäcktsresanden Sir Peter Scott.

I Sverige bildades WWF 1971 av bland andra Caj Curry Lindahl, Axel Ax:son Johnson, Valfrid Paulsson och Marcus Wallenberg.

WWF började som en renodlad insamlingsorganisation för att samla in medel till olika naturvårdsprojekt. Men i takt med att utmaningarna växte insåg WWF att det inte bara räckte med att rädda arter utan att man också behövde skydda deras naturliga livsområden, förändra lagar och produktionsmetoder och efterfrågan på marknaden. Idag är WWF en bred naturvårdsorganisation som arbetar med allt från fältarbete till politisk påverkan.