Den illegala jakten på varg minskar

 

2011-08-25

Hundratals stora rovdjur dödas fortfarande illegalt i Sverige. Ingen minskning har skett för illegal jakt på björn, lo och järv. Däremot är trenden positiv när det gäller tjuvjakten på varg som minskat kraftigt sedan 2005. Det visar fyra nya rovdjursrapporter som Världsnaturfonden WWF publicerar idag.

 

 – Siffrorna från vargrapporten visar att den illegala jakten minskat med cirka 70 procent, vilket är glädjande. Tyvärr ser vi inte samma utveckling för lodjur, järv och björn där den illegala jakten inte minskat sedan 1990-talet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
 
Mellan 1998 och 2005 dödades i genomsnitt 9-20 vargar illegalt varje år. Från 2006 till 2010 sjönk antalet illegalt dödade vargar till 3-7 djur per år, vilket innebär en minskning med nästan två tredjedelar under hela perioden.

Flera orsaker kan ligga bakom trendbrottet för minskningen som inträffade omkring år 2005, flera år innan licensjakten på varg infördes 2010.

Vargfrågan har varit i fokus i debatten. Under de senaste tio åren har politiker och myndigheter tagit en rad beslut för att minska tjuvjakten. Polis och åklagare har prioriterat arbetet med att stoppa illegal jakt och länsstyrelserna bedriver ett omfattande arbete med rovdjursfrågorna. Större jaktkvoter har delats ut, möjligheterna att freda tamdjur har ökat och regionalt medbestämmande har införts genom viltförvaltningsdelegationer.

Rovdjursrapporterna har tagits fram av ledande svenska och norska rovdjursforskare på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

– Det är viktigt att ge myndigheter och beslutsfattare färska siffror och ge en heltäckande bild av läget så att rätt åtgärder sätt in, säger Håkan Wirtén.

Den illegala jakten på landets cirka 1 250 lodjur varierar årligen med omkring 71 till 105 illegalt dödade djur per år. Inom det norra studieområdet står den för merparten av den årliga dödligheten. I mellersta Sverige svarar viltolyckor, licensjakt och naturliga dödsfall för 60 procent av dödligheten. Tiotals av landets cirka 3 300 björnar dödas illegalt varje år.

Cirka 60 procent av järvdödligheten beror på illegal jakt. Trots den omfattande illegala jakten ökar populationen och i dag finns det ungefär 650 järvar i landet.

– Trots att det är kriminella handlingar är bara ett fåtal villiga att träda fram och berätta vad de vet för polisen, kanske på grund av missriktad lojalitet eller rädsla, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Nyligen kriminaliserades planering för grovt jaktbrott.

– Vi hoppas på genombrott för polis och åklagare att komma åt den illegala jakten. WWF vill höja rovdjursersättningarna för renägarna. De har inte höjts på länge och en ökning innebär att rovdjuren blir mer värdefulla och att den illegala jakten kan minska, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.
 
– Alla vet att illegal jakt handlar om attityder. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ta fram förslag som kan minska den illegala jakten på våra stora rovdjur. Bland annat efterlyser vi en samlad lagstiftning som skulle göra det enklare för myndigheterna att agera, avslutar Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på WWF.

WWF arbetar mot illegal jakt genom att samverka med myndigheter, rovdjursforskning och genom information- och utbildningsinsatser.

 

De fyra rapporterna illegal jakt på stora rovdjur i Sverige:

Illegal killing of wolves in Scandinavia 1998-2011

(Olof Liberg, Håkan Sand, Petter Wabakken, Guillaume Chapron)


Causes of mortality, especially illegal killing among Swedish brown bears, 1984-2010(Jon E. Swenson, Andreas Zedrosse, Sven Brunberg & Peter Segerström


Mortality and poaching of lynx in Sweden

(Henrik Andrén, Gustaf Samelius, Peter Segerström, Kent Sköld, Geir-Rune Rauset, Jens Persson)


Mortality and poaching of wolverines in Sweden

( Jens Persson, Geir-Rune Rauset, Peter Segerström, Henrik Andrén)

 


För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, expert, rovdjursfrågor, WWF,Tfn: 070-554 40 66

 

Mats Forslund, expert handel med hotade arter, WWF, Tfn: 0226-700 50

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF,Tfn: 0705-65 45 15

 

Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF,Tfn: 0768-37 80 59

 

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se  

 

Senast uppdaterad 2011-09-06