Selous

 

 

Storskalig skogsskövling hotar världsarvet Selous

2018-05-18

Tanzanias Forest Service har avslutat en upphandling som gäller försäljning och avverkning av över 2,6 miljoner träd i Selousreservatet, ett av Afrikas mest värdefulla vildmarksområden med globalt viktiga populationer av elefanter, svarta noshörningar, afrikanska vildhundar och flodhästar.

 

Avverkningen är planerad att ske i det område som kommer att översvämmas om det föreslagna vattenkraftsprojektet ”Stiegler’s Gorge” blir verklighet. Trädskövlingen planeras omfatta 1 366 km2 i hjärtat av Selousreservatet, en yta som är större än Ölands. Reservatet har varit upptaget på UNESCOs världsarvslista sedan 1982 och inrymmer enligt UNESCO och IUCN ”reservatets viktigaste ekologiska element”. Upphandlingen strider dessutom mot Tanzanias lagstiftning, eftersom en miljökonsekvensbedömning inte har slutförts.

 

— Denna avverkningsupphandling hotar Selous, ett område som har oerhört stor ekologisk och ekonomisk betydelse, sa Anthony Field, som är kampanjansvarig för WWF International. WWF kräver därför att de nödvändiga miljökonsekvensbedömningarna slutförs innan någon som helst aktivitet påbörjas i området.

 

Tanzanias Forest Services upphandling gällande avverkning av träden i Selous Game Reserve offentliggjordes den 25 april 2018 och anbudsprocessen avslutades den 16 maj 2018.

 

Planerna på att generera 2 100 MW elkraft från Stiegler’s Gorges vattenkraftsprojekt har under de senaste åren drivits på av Tanzanias regering trots omvärldens oro över både miljömässiga och sociala konsekvenser. Den rättsliga processen i Tanzania för att bygga en vattenkraftsdamm har inte följts, eftersom ingen strategisk bedömning av miljökonsekvenser enligt landets miljöledningslag från 2004, punkt 105, har genomförts.

 

Tidigare i år skrev generaldirektören för UNESCO ett brev som uttryckte stor oro över den permanenta skada som projektet kunde ha på Selous. I sin övervakningsrapport från år 2017 konstaterade International Union for Conservation of Nature (IUCN) att projektet är ”djupt bristfälligt” på grund av dess ekologiska påverkan. IUCN uppmanade därför Tanzanias regering att ”överge det permanent”.

 

Enligt en WWF-analys som publicerades i juli 2017, hotar den föreslagna dammen både Selous Game Reserve World Heritage Site och den närliggande Rufiji-Mafia-Kilwa Marine Ramsar Site.

 

Världsarv – en unik miljö

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö. För att skydda världens mest värdefulla miljöer mot förstörelse och förfall tillkom UNESCO-konventionen vid FNs generalkonferens år 1972. UNESCOs världsarvskommitté består av 21 delegationer från 21 olika länder och medlemmarna väljs in för en mandatperiod på fyra eller sex år.
Fram till idag har denna viktiga internationella konvention undertecknats av 192 stater. I och med undertecknandet har länderna förbundit sig att uppfylla konventionens krav och förpliktelser. Länderna ska vårda och bevara sina egna viktiga kultur- och naturarv samtidigt som de stödjer andra länder i deras ansträngningar för att bevara vårt gemensamma världsarv. Idag är drygt 1 000 platser i 160 länder upptagna på världsarvslistan och här i Sverige har vi femton världsarv.

 

Ett världsarv i akut fara

  • Sedan 2014 har Selous har tagits upp på UNESCOs lista över världsarv i fara på grund av extremt omfattande tjuvjakt. Den illegala jakten resulterade i att nästan 90 procent av reservatets elefanter dödades och nästan alla de 2 155 svarta noshörningarna som fanns i Selous 1982. Det finns en plan för att öka antalet elefanter och noshörningar igen, men återhämtningen kommer att drabbas hårt om trädavverkningen blir verklighet.

  • Nästan hälften av jordens Världarv hotas av den globala, kraftigt expanderande industriella utvecklingen. De människor och samhällen som är beroende av dessa naturområden riskerar därigenom sin långsiktiga försörjning.

  • Genom sin globala kampanj, tillsammans med insatser för att bevara vårt gemensamma naturarv, arbetar WWF för att öka respekten för Världsarvskonventionen och för att stärka OECDs riktlinjer för att skydda jordens världsarvsområden.

 

För mer information kontakta:

Allan Carlson, allan.carlson@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-18

  

Pressbilder

Elefanter i Selous. Foto: WWF-Tanzania

Elefanter i Selous. Foto: WWF-Tanzania

Ladda ner bilden högupplöst

 

Stieglers Gorge. Foto: Greg Armfield / WWF

Stiegler´s Gorge. Foto: Greg Armfield / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Elefant vid floden. Foto: Greg Armfield / WWF

Elefant vid floden. Foto: Greg Armfield / WWF

Ladda ner bilde högupplöst

Fakta: Selous Game Reserve

Selous är Afrikas största reservat 50 000 km2 och äldsta grundades 1896. Selous är ett UNESCO  världsarv.

Klicka på bilden för större karta

 

Selous Game Reserve i sydöstra Tanzania är Afrikas största viltreservat på 50 000 kvadratkilometer, det vill säga lika stort som Danmark. Området utnämndes till Världsarv 1984. Stora delar består av lövskog, så kallad miomboskog, och öppna gräsmarker med en mångfald av djur. Här finns bland den största koncentrationen av elefanter på jorden. Nästan all safariturism sker norr om Rufijifloden i nordöstra delen.  

Reservatet har den största mångfalden av arter och koncentrationer av större däggdjur än något annat Miomboområde. I området finns ca 15 000 elefanter och stora bestånd av afrikansk buffel, flodhäst och lejon. Även den hotade afrikanska vildhunden finns i Afrikas största bestånd här.

Landskapet är rikt på mineral, olja och gasfyndigheter och 75 procent av ytan har upplåtits som olje-, gas- och gruvkoncessioner. Många innehas av utländska exploatörer som får finansiering av internationella banker.