Gå till huvudinnehållet
Natur och berg i Thailand

Projekt i Mekongområdet

Mekong

Mekongområdet rymmer en av världens absolut mest spektakulära artrikedomar. Här arbetar WWF i flera projekt med att skydda den biologiska mångfalden och samtidigt säkra lokalbefolkningens möjligheter till försörjning.

Mekongregionen utgörs av Mekongflodens avrinningsområde som täcker större delen av Sydostasien. Förutom delar av södra Kina ingår här också länderna Laos, Kambodja, Vietnam, Thailand och Myanmar. Mekongregionen är ett av WWFs prioriterade områden eftersom det rymmer en mycket rik biologisk mångfald, med många arter som inte finns någon annanstans på jorden. Här finns bland annat viktiga livsområden för både tigrar och elefanter.

Länderna i Mekongregionen har den senaste tiden genomgått en utveckling med snabb ekonomisk tillväxt, men trots det är fattigdomen fortfarande stor. Mycket av tillväxten har baserats på ökad och ofta ohållbar utvinning av naturresurser. Det är ursprungs- och lokalbefolkningen som drabbas hårdast när naturresurserna utarmas. De är beroende av fiske, skogs- och vattenresurser för sitt leverne. Att stärka befolkningens villkor spelar därför en avgörande roll i arbetet med att bevara naturen.

Målet med det här projektet är att skydda den biologiska mångfalden och samtidigt säkra lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter i Laos, Kambodja, Vietnam, Thailand och Myanmar.

I Myanmar samordnar WWF det lokalbefolkningens inflytande i två viktiga byggen: en djuphamn vid kusten i Myanmar och en väg som ska förbinda hamnen med Bangkok. Den planerade infrastrukturen kommer att få stor påverkan på naturresurserna i detta traditionellt skyddade område.

I Laos och Vietnam arbetar vi med att reglera exporten av legalt virke till EU. Vi ser till att befolkningen får möjligheter att delta i hela processen på ett meningsfullt sätt .

I Kambodja stödjer WWF lokalbefolkningen med att bland annat utveckla innovativa system för betalning av ekosystemtjänster, så att skyddade områden kan skyddas på ett hållbart sätt även i framtiden.

Rottingen är en viktig inkomstkälla för många människor i Mekong. Den används för att tillverka möbler, redskap och instrument, men även som mat. De asiatiska länderna har de största tillgångarna av rotting och står också för större delen av världshandeln.

På många håll har flera arter av rotting skördats så hårt att de hotas av utrotning. Ett ohållbart uttag leder också till att skogen förstörs. Om skogarna inte förvaltas på ett hållbart sätt, hotas skogarnas djur men även lokalbefolkningen, eftersom rotting står för en betydande del av inkomsten.

För att främja ansvarsfullt skogsbruk arbetar WWF också med FSC-certifiering av rotting, bambu och akacia.

Sedan 2013 arbetar WWF också med stadsprojektet Earth Hour City Challenge (EHCC) i Thailand. Målet är att lyfta fram lärande exempel på hållbar stadsutveckling från Thailand samt att fler städer rapporterar sina utsläpp och åtgärder.

En man hugger rotting i Laos

Resultat

  • I Laos certifierades 2011 världens första rottingprodukter. Snart är 14 000 hektar certifierade i Laos. Nu tittar vi på om det är möjligt även i Vietnam och Indonesien.
  • 922 hektar av småskaliga akaciaplantager i centrala Vietnam är nu FSC-certifierade tack vare WWF. Plantagerna ägs av 341 hushåll i 20 byar.
  • Vi har tagit fram en unik bok, Systematics, Ecology and Management of Rattans in Cambodia, Laos and Vietnam – ”The Biological Bases of Sustainable Use”, för främja bevarande och ansvarsfull användning av rotting.
  • Genom att underlätta dialoger mellan olika organisationer i de lokala samhällena, privat sektor, lokalsamhällen och beslutsfattare, har Vietnams regering antagit nya riktlinjer för ökad hållbarhet i bambu- och rottingproduktionen.
  • Över 4 000 hushåll har fått hjälp att starta olika grupper på bynivå för att utveckla affärsplaner och påbörja tillverkning av rottingprodukter som möbler och korgar.

Projekten för att stärka de lokala samhällenas inflytande i frågor om naturvård och naturresursförvaltning stöds av Sida.

Läs mer

WWF jobbar i partnerskap med IKEA för att främja ansvarsfullt skogsbruk inklusive rotting, akacia och bambu
Så jobbar vi för tigrarna i Mekong
WWFs program One Planet City Challenge
Om Greater Mekong på panda.org

Rapport Mysterious Mekong

Rapporten Mysterious Mekong – New species discoveries 2012-2013 släpptes på World Environment Day den 5 juni 2014. Den tar upp 15 nyligen identifierade arter bland totalt 290 växter, 24 fiskar, 21 groddjur, 28 reptiler och tre däggdjur, alla formellt beskrivna som nya arter mellan 2012 och 2013, från Greater Mekong. Regionen sträcker sig över Kambodja, Laos, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Kinas sydvästra provins Yunnan och den autonoma regionen Guanxi. Sedan 1997 har 2077 nya arter beskrivits i Mekongområdet.

Mekongområdet är ett av världens absolut rikaste på biologisk mångfald, och det är därför kritiskt att länderna i området satsar på bevarandeåtgärder och gröna tillväxtstrategier.

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se