Gå till huvudinnehållet
Tiger (Panthera tigris tigris) i vatten

Projekt Tiger

Tigrar i Thailand och Myanmar

 

Landskapet Dwana Tenassarim som går över länderna Thailand och Myanmar omfattar ett nätverk av skyddade områden och har den största sammanhängande tigerpopulationen i Sydostasien. Förutom tigrar finns här också åtminstone sex andra kattarter, kanske sju. Detta trots intensivt tryck från tjuvjakt och olaglig handel med vilda djur, förlust av livsmiljöer på grund av expansion av jordbruksmark, ohållbar infrastruktur och jakt  på vilda djur som har  dödat tamboskap. Kattarterna som finns i området är tiger, leopard, trädleopard, asiatisk guldkatt, djungelkatt, marmorkatt och leopardkatt. Den svårfunna fiskarkatten finns strax utanför landskapet men sannolikhet är stor att den även finns i området.

Fokus för tigerarbetet i detta landskap är att förbättra och övervaka tigerpopulationen och deras bytesdjur. Skydda och bättre förvalta de vilda arternas livsmiljöer och att minska potentiella konflikter mellan vilda djur och människor. En viktig del är att genomföra tigerhandlingsplanen för Myanmar.

I Thailand har Tigerpopulationen i Mae Wong National Park och Khlong Lan National Park (MWKL)  övervakats sedan 2012. År 2018 identifierade forskare  nio vuxna tigrar – fem honor och fyra hanar – samt många andra hotade arter som tapir, elefant, dhole, björn, gaur och många hjortdjur.

Tiger

Resultat

 

  • I nationalparkerna Mae Wong och Klong Lan har alla fem tigerhonor studerats noga och bilder från kamerafällor visade hösten 2019 tre tigerungar från två mödrar. 2 ungar var från tigern MKF5. MKF5 har övervaktas sedan 2014 och detta är hennes tredje kull. Hennes första kull var 3 ungar 2014, och hennes andra kull var 3 ungar 2016. Honan MKF8är ny i området sedan 2018 och har nu en unge med okänt kön. Detta är fantastiska information och förhoppningsvis överlever ungarna till vuxen ålder och kan bidra till att öka populationen ytterligare.
  • I Kaen Krachan nationalpark i Thailand har WWF stöttat inventeringen av tigrar med hjälp av kamerafällor sedan 2018. Tigrarna är förhoppningsvis på väg tillbaka till detta område och nu har en andra tiger, en hane, upptäckts. Den första tigern som sågs 2018 är en hona.
  • Även söderut i Thailand i nationalparken Kuiburi hoppas man att tigrarna är på väg tillbaka efter att ha försvunnit för några år sedan. Tigerspår har setts och nu sätts också kamerafällor upp för att få redan på statusen för tigrarna i området.
  • I Thailand anordnas regelbundna läger för ungdomar från de lokala samhällena i tigerlandskapet. Där lär de sig om landskapet och de vilda djuren och hur viktig naturen är för oss människor och vad naturvård betyder.
  • I juli 2019 presenterade Myanmar för fösta gången antalet tigrar i landet. Siffran var att det finns minimum 22 stycken tigrar. Men på grund av otillgängligheten och politisk osäkerhet var det bara åtta procent av potentiella livsmiljöer för tigrarna som inventerats.
  • Både i Myanmar och Thailand så utbildas parkvakter och lokalbefolkning regelbundet i metoder för patrullering för att stoppa tjuvjakt och illegal skogsavverkning, inventering av olika arter, och bättre förvaltning av vilda djurs livsområden.
  • I flera områden har gräsmarker restaurerats och saltstenar satts ut till djuren.

Läs mer

Dawna Tenasserim: Land of Cats: http://greatermekong.panda.org/discovering_the_greater_mekong/species/dawna_tenasserim__the_land_of_cats/

Ebook Dawna Tenasserim rapoort 2019 – https://issuu.com/wwf-myanmar/docs/acfrogbfjy_2q-gaxd6u_htygb6pj_ze-3nfsf65ybciheerya?fr=sYjVkZDEyMzcwNzY

Läs mer om landskapet Dawna Tenasserim: http://greatermekong.panda.org/discovering_the_greater_mekong/landscapes/dawna_tenasserim_landscape2/

Artfakta Tiger
Projekt: Tigrar i Indien
Stöd WWF – Bli tigerfadder

Senast ändrad 27/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se