Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Projekt Vindelälven

Vindelälven är norra Europas största skyddade område

Västerbottens län är Sveriges näst största och täcker en åttondel av Sveriges yta med sina 52 432 kvadratkilometer. Men här bor bara 3 procent av vårt lands befolkning. I detta vildmarksområde finns 300 naturreservat och norra Europas största skyddade område – Vindelfjällens naturreservat på 5 600 kvadratkilometer.

Världsnaturfonden WWF har finansierat och genomfört många naturvårdsprojekt kring Vindelälven, allt ifrån artprojekt för att rädda fjällräv och berglärka till samarbetsprojekt med samebyar och deras hästar och renar. Forskningsprojekt om älven som fröspridare och det stora landsbygdsprojektet ”Vindelälvens naturbetesmarker” är andra exempel på insatser.

WWFs trendstudie Framtida trender och drivkrafter i Västerbotten visar att många verksamheter, som skogsbruk, vindkraft, renskötsel, jordbruk och turism, behöver samsas i landskapet. Med så många intressen är det risk för att trycket på biologisk mångfald och ekosystem blir stort och att det blir konflikter mellan olika verksamheter.

För att skydda naturvärden, och samtidigt utveckla älvdalens företag i hållbar riktning, inledde WWF, Länsstyrelsen och de sex kommunerna kring Vindelälven år 2013 ett samarbete för att ta fram strategier för en framtida och hållbar utveckling, där både människor och natur blir vinnare.

Samarbetet gick ut på att skapa Norrlands första så kallade biosfärområde under namnet Vindelälven-Juhtatdahka och området blev biosfärsområde 2019, vilket är det svenska och samiska namnet på Vindelälven. Juhtatdahka betyder ”flyttled” på Umesamiska och visar älvens roll när det gällde att flytta renarna till och från vinter- och sommarbetesland. Området omfattar Vindelälvens, Laisälvens och nedre Umeälvens nederbördsområden.

Projektverksamhet är en viktig del av biosfärsarbetet och hittills genomförs projekt inom följande områden: faunaturism, fiske, lokal gastronomi, naturskoleverksamhet och renskötsel.

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på lokal och internationell nivå. De har tre huvudsyften:

  1. utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  2. bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap samt
  3. att stödja demonstrationsprojekt, forskning och övervakning.

WWF arbetar i biosfärsföreningens styrelse, som stöttar och inspirerar lokala aktörer, möjliggör nya samarbeten och leder och utvecklar projekt.

Renar går över väg. Sverige

Mål

Fram till 2018  har Vindelälvsdalen utvecklats till ett modellområde för hållbar utveckling. I arbetet ingick att skriva färdigt en ansökan till FN-organet UNESCO för att bli ett biosfärområde inom programmet ”UNESCOs Man and Biosphere Program”. Ansökan är klar och inskickad.

För att bli utnämnd till ett biosfärområde måste området först vara kandidat under tre år (2015 till 2018). Den perioden är nu avslutad och Unesco beslutade att bevilja Vindelälvsdalen utmärkelsen till biosfärområde sommaren 2019.

 

Läs mer

Vindelälven
Mer om biosfärområden
UNESCO: About the Man and the Biosphere Programme (MAB)

Senast ändrad 23/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se