Gå till huvudinnehållet
Naturbete. Heifer in an autumn landscape.

EU’s RESTAURERINGSLAG

2022 presenterade EU kommissionen ett förslag till naturrestaureringsförordning, en lagstiftning om att återställa natur inom EU. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan livsmiljödirektivet lades fram för tre decennier sedan.

Trots insatser att bromsa förlusten av biologisk mångfald har den negativa trenden inte vänts. År 2021 hade bara 15 procent av livsmiljöerna inom EU god bevarandestatus och 81 procent dålig bevarandestatus, enligt Europeiska miljöbyrån. Det räcker inte att skydda kvarvarande värdefull natur. För att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald så att naturen är på väg mot återhämtning år 2030 behövs även omfattande återskapande av natur. Restaureringslagen har stor potential att bli den game changer som behövs. Och är ett viktigt verktyg för EUs genomförande av FNs globala handlingsplan för biologisk mångfald som antogs av världens länder i december 2022.

Några särskilt positiva delar i lagstiftningen är det övergripande målet om att restaurera 20 procent av EUs land och hav till 2030 och att det finns tidsatta mål för restaurering av ekosystem på land, hav och i sötvatten. Det finns även en målsättning om att samtliga ekosystem i behov av restaurering ska vara återställda till år 2050. Restaurering kommer att kunna utformas utifrån alla medlemsländers lokala förhållanden genom att nationella restaureringsplaner ska tas fram.

WWF har genom sitt EU-kontor tillsammans med våra alla WWF kontor i medlemsländer arbetat intensivt för att få igenom en ambitiös restaureringslag. Stödet för lagen har varit stort och ett upprop för lagen samlade över en miljon medborgare, drygt 200 civilorganisationer och 6 000 forskare. Ett stort antal stora europeiska företag har dessutom gjort ett gemensamt uttalande för en stark restaureringslagstiftning. Trots detta har lagförslaget riskerat att avslås helt. Just nu ser det ljust ut för att lagen ska bli verklighet men det avgörs slutgiltigt under våren när EU-parlamentet och ministerrådet fäller slutavgörandet.

Förslaget till restaureringslag har under förhandlingar mellan EUs ministerråd och EUs parlament försvagats. Trots detta ser WWF fortfarande lagen som ett viktigt verktyg för att bidra till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. WWF arbetar för att EU-parlamentet och ministerrådet ska stödja förslaget.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen 

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen med förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjlighet för ekoturism.     

pexels_olivier_darny_4081117_755478

Naturrestaurering leder till välmående människor 

Genom att restaurera naturen kan vi  bland annat minska risken för vissa sjukdomar och samtidigt förbättra vår mentala hälsa.  

LADDA NER FAKTABLAD (ENGELSK)

duisburg_2395857_1920_755474

Att återställa naturen leder till ekonomiska fördelar

Genom att restaurera naturen stärker vi våra lokala ekonomier och det leder också till nya möjligheter i det postindustriella samhälle vi lever i nu. Dessutom ger det socioekonomiska fördelar. 

LADDA NER FAKTABLAD (ENGELSK)

original_ww2812_758802

Naturrestaurering är viktigt för klimatet  

Att återställa ekosystem till ett naturligt tillstånd gör det möjligt att absorbera och lagra mer koldioxid och kommer dessutom att öka vår motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.  

LADDA NER FAKTABLAD (ENGELSK)

Proposal for a regulation on nature restoration: NGO analysis (August 2022)
Joint NGO paper: Restoring the EUs nature (Nov 2020)
WWFs remissvar på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (M2022/01470)
NGO Joint Statement for restauration law from 207 organizations

Nyheter/debattartiklar

Svensk skog, Foto av Marcus Wetsberg/WWF.
Nyheter 12 juli 2023: En historisk dag när EU-parlamentet röstat ja till att restaurera natur
våtmark.jpg
Nyheter 20 juni 2023: WWF välkomnar ministerrådets ja till att restaurera natur i EU
Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
Debattartikel 10 feb 2023: EUs restaureringslag är en möjlighet och inte ett hot
Dimmig svensk skog
Nyheter 15 nov 2022: Sverige motarbetar EU-förslag som kan förbättra för ekosystemen
Våtmark i Utö
Pressmeddelande 16 aug 2022: WWF och SNF till riksdagspolitikerna: Rösta ja till att EU kan lagstifta för att stoppa naturkrisen
Riksdagshuset, Stockholm
Nyheter 16 aug 2022: Öppet brev: Stöd EUs förslag till restaureringsförordning

Dela gärna:

Senast ändrad 23/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se