Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|27 feb, 2024|Pressmaterial

EU-parlamentet röstade för att återställa natur

Efter dagens omröstning står det klart att EU-parlamentet röstat ja till att införa en lag om att återställa natur. Men en omröstning i ministerrådet i vår bland medlemsländerna återstår innan lagen kan bli av. WWF uppmanar Sverige att rösta för naturen.

Cows (Bos taurus) grazing in semi-natural grassland.

– Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, säger Maria Schultz, biträdande generalsekreterare på WWF.

I restaureringslagen finns ett övergripande mål att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att återställa minst 20 procent av EUs land- och vattenområden fram till 2030. Vid 2050 ska åtgärderna innefatta all natur som är i behov av restaurering.

Lagen om naturrestaureringen har kantats av konflikter och varit nära att röstas ned i EU flera gånger. Under hösten har förhandlingar pågått mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Detta landade i en politisk överenskommelse den 9 november i fjol. Denna kompromiss mellan EU-parlamentet och ministerrådet har lägre ambitioner jämfört med EU-kommissions ursprungliga lagförslag.

– Trots att förslaget urvattnats är lagen helt nödvändig för att vända kurvan för den biologiska mångfalden. Nu ser vi fram emot att EU-länderna röstar slutgiltigt ja till lagen i ministerrådet i april eller mars, säger Maria Schultz.

Förordningen om att restaurera natur är avgörande för att EU ska klara de åtaganden som gjorts inom FN-konventionen om biologisk mångfald (FN-mötet i Montreal december 2022) och den europeiska gröna given.

WWF anser att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.

– Det är inte bara naturen och ekosystemen som gynnas av restaurering, det kommer även ge positiva effekter för såväl klimatanpassning, vår ekonomi, hälsa och också för vår livsmedelssäkerhet. Men det är helt avgörande att vi nu får tidsatta ekosystemspecifika mål för när naturen ska återställas, om detta ska bli av, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF.

Genom dagens omröstning har EU-parlamentet visat att de vill ha lagen klar före 2024 års val i Europaparlamentet.

– Det är nu en formell sista omröstning kvar, som ska göras i ministerrådet i mars innan lagstiftningen fastställs. Det har varit många turer kring denna förordning och det är nu hög tid att klubba lagen och påbörja genomförandet, säger Emelie Nilsson.

Har du frågor, kontakta:  

Maria Schultz, biträdande generalsekreterare, maria.schultz@wwf.se, tel: 073 40 25 412 

Emelie Nilsson, naturvårdsexpert, emelie.nilsson@wwf.se, tel: 076 31 47 958 

Troy Enekvist, pressekreterare, troy.enekvist@wwf.se, tel: 076 06 85 006 

FAKTA: Detta har hänt Restaureringslagen i EU 

Maj 2022: EU-kommissionen presenterar förslag till naturrestaureringslag.

20 juni 2023: En majoritet av EUs medlemsländer röstade ja till rådets position om restaureringslagen. Sverige var ett av fem länder som röstade emot.

12 juli 2023: EU-parlamentet röstade igenom parlamentets position och ja till fortsatt förhandling om restaureringslagen.

9 nov 2023: Rådets ordförandeskap och företrädare för Europaparlamentet når en preliminär politisk överenskommelse (kompromissförslag) om en naturrestaureringslag.

29 nov 2023: Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade ja till den preliminära överenskommelsen.

Övergripande mål för restaureringslagen 

  • Till 2030 återställa minst 20 procent av land- och havsområden som är i behov av restaurering.
  • Till 2050 återställa alla ekosystem i behov av restaurering.

Medlemsländerna ska konkretisera lagens mål i nationella restaureringsplaner där de får utrymme att anpassa till lokala förhållanden.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se