Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|20 jun, 2023|Pressmaterial

WWF välkomnar ministerrådets ja till att restaurera natur i EU

Idag 20 juni röstade en majoritet med 20 medlemsländer ja till rådets position om EUs nya förordning om att restaurera natur. Fem länder röstade emot, varav Sverige var ett, och två avstod från att rösta.

våtmark.jpg

–WWF välkomnar starkt att en majoritet av länderna i EUs ministerråd idag röstade ja till förslaget att restaurera natur i EU och många européer drar en suck av lättnad. Det är djupt beklagligt att Sverige var ett av länderna som röstade mot , och som ordförandeland är det mycket ovanligt, kommenterar WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

–Det positiva är att medlemsstaterna nu sänder ett starkt budskap till de blockerande grupperna i parlamentet om att det finns en vilja och ett behov av att återställa naturen i Europa. Detta beslut är avgörande med tanke på de åtaganden som gjordes förra året inom Konventionen för biologisk mångfald och de natur- och klimatmål som ingår i den europeiska gröna given. EU riskerar att misslyckas med bägge om inte lagen om naturrestaurering blir av.

Det kommande spanska ordförandeskapet kommer att ha till uppgift att från och med den 1 juli 2023 försvara en ambitiös lag om återställande av naturen genom att som ett minimum bygga vidare på dagens beslut.

–Vi uppmanar alla ledamöter av Europaparlamentet att ta detta budskap på allvar och säkerställa en lika konstruktiv inställning vid plenaromröstningen i juli, säger Gustaf Lind.

Fakta: Beslutet antogs av 20 medlemsstater, som representerar drygt 66 procent av EU:s invånare. Medlemsstater som motsatte sig förslaget: Finland, Italien, Nederländerna, Polen och ordförandelandet Sverige självt. Österrike och Belgien avstod från att rösta.

EU-kommissionen lade i juni 2022 fram sitt förslag till naturrestaureringslag för att återställa en motståndskraftig natur med biologisk mångfald”. Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

 

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Senast ändrad 20/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se