Foto: Fotograf/WWF - Canon

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entreprenörer. Idag lever vi som om det fanns fyra planeter. Kunskap och handlingsförmåga behövs för att skolan och samhället ska kunna leva efter vad jorden tål.

Foto: Germund SellgrenGenom hela utbildningen, från förskola till och med högskola framhålls entreprenörskap som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. 

WWF tycker det är viktigt att tydliggöra kopplingen mellan innovationer och företagande och behovet av lösningar på problem som visar sig i en störd natur.

WWF tror att kombinationen entreprenörskap och hållbar utveckling motiverar och stimulerar både lärare och elever att arbeta ämnesövergripande och verklighetsanknutet för att skapa en mer holistisk världsbild hos eleverna.

 

Läs mer:

Vad är entreprenörskap?

Entreprenörskap i utbildningssystemet

Entreprenörskap och hållbar utveckling

  

 

 

Senast uppdaterad 2017-09-13