Gå till huvudinnehållet
Känner på vattnet i den svenska skärgården

Entreprenörskap i utbildningssystemet

När begreppet entreprenörskap används i skolan gör man ofta en koppling till lärande. Syftet är att visa att entreprenörskap är ett lärande verktyg.

Regeringen har i ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet” (2009) uttalat sin strävan att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet.

Ett pedagogiskt förhållningssätt

Entreprenörskap syftar enligt en bredare definition på ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet där eleven får möjlighet att utveckla självtillit, kreativitet, samarbetsförmåga, samt utrymme att omsätta idéer till handling. Den smalare definitionen, som rör kunskap om att starta och driva företag, betonas i gymnasieskolan och i högre utbildning, medan den bredare är tillämpbar på alla nivåer.

Entreprenörskap i skolan handlar lika mycket om att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget ansvar som att ge kunskaper kring projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och marknadsföring. Entreprenörskap kan äga rum i näringslivet, i offentlig verksamhet eller i en ideell förening.

Några goda förmågor

  • kreativitet
  • samarbetsförmåga
  • kunna omsätta idéer till handling
  • nyfikenhet
  • ansvarstagande
Anteckningar vid vattnet

Ung företagsamhet

Här får du tips om hur du kan arbeta med entreprenörskap och hållbar utveckling i ditt UF-företag.

Ung företagsamhet

Dela gärna:

Senast ändrad 28/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se