Gå till huvudinnehållet

Du och naturen – Vad kan du göra i naturen?

Summering
En övning som utvecklar insikter och kunskaper om naturens värden och ekosystemtjänster.
du-och-naturen-vad-kan-du-gora-i-naturen
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att utveckla insikter och kunskaper om naturens värden och ekosystemtjänster.

Det här behövs

 • Kreditkortsstora papperslappar
 • Ritpapper
 • Färger, pennor, kritor, kolkritor och/eller penslar
 • E-kort (finns i materialet Naturens tjänster), en omgång kort per grupp

Gör så här

 1. Diskutera med eleverna vad som menas med begreppet ”natur”. Var finns det natur i din närhet? Finns det olika slags natur? Gör en brainstorm och skriv ned elevernas idéer på tavlan.
 2. Dela in klassen i grupper och dela ut papperslappar i kreditkortsstorlek, minst fem lappar per person, och be eleverna skriva ned svaret på frågan: Vad är naturen bra för? Be eleverna att skriva så många saker som var och en kommer på. Be eleverna skriva ett svar per lapp.
 3. Samla ihop och sortera lapparna i högar med liknande innehåll.
 4. Dela ut minst fem nya lappar i en annan färg till var och en och ställ frågan:  Vad betyder naturen för dig? Skriv ett ord på varje lapp. 
 5. Samla ihop och lägg alla dessa lappar på ett annat ställe, sortera i högar med liknande innehåll.
 6. För därefter ett samtal om elevernas reflektioner och deras olika sätt att se på naturen. Led in samtalet på vilka tjänster vi får av naturen. Utgå gärna från följande frågor:
  – Är människan en del av naturen? Varför/varför inte?
  – Vad i naturen skulle vi klara oss utan? Varför/varför inte?
 7. Introducera E-korten med ekosystemtjänster och förklara dem. Låt eleverna tillsammans placera ut lapparna som de skrev under punkterna 2 och 4 vid de olika ekosystemtjänsterna.
  – Har alla lapparna en koppling till ekosystemtjänsterna?

  – Har ni täckt in alla ekosystemtjänster när ni skrev lapparna?

Den här uppgiften baseras på utbildningsmaterialet Naturens tjänster.

Dela gärna:

Senast ändrad 01/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se