Gå till huvudinnehållet

Vattnet och människan

Summering
Besök en sjö eller å. Undersök och fundera över hur vattnet används och påverkas av människan.
vattnet-och-manniskan
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att bli uppmärksam på hur vi människor använder och påverkar vatten.

Det här behövs

 • Karta över omgivningarna runt en sjö/å
 • Internet
 • Papper och färgpennor

Gör så här 

 1. Gå ut med eleverna till en sjö eller en å. Titta på omgivningarna längs en sträcka som ni väljer (cirka 500 m). Fundera på hur människan använder och påverkar vattnet. 
 2. Låt eleverna gå runt i grupper och spana efter spår eller ledtrådar från hur människor använder vattnet! Används vattnet för bad, båtsport eller till transporter? Finns det jordbruk, industrier och/eller hus i närheten?
 3. Låt eleverna titta på en karta över området när ni kommer tillbaka till klassrummet. Be eleverna följa vattnet uppströms och nedströms från er undersökningsplats. 
 4. Sök information om vattnet i området på kommunens eller länsstyrelsens hemsidor.
  Stödord: naturreservat, dricksvatten, vattenkraft, jordbruk och avlopp
 5. Diskutera hur vattnet påverkas av mänskliga aktiviteter? Används vattnet på ett klokt sätt? 
 6. Rita en egen karta över vattnets väg mot havet och markera ställen och områden där vattnet påverkas på något sätt av mänskliga aktiviteter eller skriv en berättelse om en vattendroppes väg mot havet. 

Vattnet hänger ihop!

När det regnar bildas små rännilar. De rinner samman till bäckar som tillsammans bildar älvar. I sänkor samlas vattnet i sjöar och från dem rinner vattnet vidare mot havet. Allt som påverkar vattnet någonstans på vägen kommer förr eller senare att påverka vattnet nedströms.

Dela gärna:

Senast ändrad 05/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se