Earth Hour, 30 mars 2019

Tema: BILEN

WWFs klimatutmaning: Halvera resandet med fossila bränslen – men res klimatsmart och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

 

Våra bilturer och flygresor ger stora utsläpp

Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp år 2016. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 11 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp.

 

Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än 3–4 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva alternativ. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

 

El bättre än bensin och diesel

El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Politiker, företag, men också privatpersoner behöver ta rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix. Samtidigt måste vi alla satsa på elfordon. Då finns goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Men elen är ännu inte är helt förnybar och tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och ger stora klimatutsläpp. Därför är det viktigt att för varje resa välja det alternativ som ger minst utsläpp, snarare än att lita på att elbilen är fossilfri. 

 

Välj tåg iställer för flyg

Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande. Utsläpp från svenskarnas flygresor ökar och uppskattas idag till cirka 1 ton per person och år, vilket är nästan lika mycket som utsläppen från personbilarna. För att vända trenden behöver vi flyga mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt.

 

En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner behöver vi bättre tågförbindelser för att kunna motivera oss till klimatsmarta transportval. Att åka tåg Stockholm–Amsterdam skulle ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som Shanghai–Peking. I dag tar resan minst 15 timmar.


Även svenskarnas långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver skapa andra attraktiva semestervanor, som inte ger så stor klimatpåverkan.

Så kan du resa mer miljösmart

 • Ställ bilen varannan gång i ett år.
  Ungefär hälften av våra bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, enligt Trafikverket. Åk kollektivt, cykla eller gå varannan gång, så minskar du utsläppen markant.
 • Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands.
  Svenskarna gör i snitt nästan tre utrikesflygresor per person och år, enligt Naturvårdsverket. En lång flygresa till exempelvis Sydostasien tur och retur släpper ut ungefär 4,4 ton CO2e per person.
 • Välj tåg istället för flyg.
  Svenskarna gör i snitt nästan en inrikesflygresa per person och år, enligt Naturvårdsverket, trots att det i många fall går ungefär lika snabbt med tåg.

 

Politiker: minska transporternas klimatpåverkan nu!

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha resurs- och energisnåla transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Klimatomställningen i transportsektorn måste vila på tre ben:
• ett betydligt transportsnålare samhälle
• betydligt mer energi- och klimateffektiva fordon, samt
• förnybara och hållbara drivmedel, exempelvis el och biogas

 

Hög tid för klimatsmart samhälls- och transportplanering!

Bilismen har länge stått i centrum i samhällsplaneringen i Sverige, vilket gjort att många idag dessvärre är beroende av bil. Samhällsplaneringen måste göras om och för dem som är beroende av bil på grund av arbetets placering finns små elbilar och bilar som körs på biodrivmedel.
 

Klimatinvesteringsprogrammet Klimatklivet har delvis använts för att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar. Trenden går dock delvis åt fel håll. År 2017 såldes fler bilar än någonsin i Sverige varav bara 5 procent var så kallade supermiljöbilar med låga utsläppsnivåer. 

 

Bränslekostnaden för en elbil är 1,50–2 kronor per mil, att jämföra med 6,50–15 kronor per mil för en diesel- eller bensinbil. Det är positivt! Från 2018 vill regeringen dessutom införa fler styrmedel för att minska användningen av fossila bränslen.

 

Nu lägger vi in högsta växeln mot klimatsmarta transporter!

Nu agerar Sverige för att minska utsläpp från transporter, men fler åtgärder måste till, om vi ska lyckas minska transporternas utsläpp med 70 procent 2010 - 2030.

Sverige behöver planera, styra och investera för ett mer transportsnålt samhälle.

 • Det måste bli dyrare och svårare att välja resurs- och energikrävande sätt att resa och transportera gods.
 • Vi behöver minska utsläppen från det privata bilåkandet, flytta godstrafik från lastbilar till tåg, samt bygga ut och modernisera järnvägsnätet.
 • Modernare, snabbare och bekvämare tåg kan bidra till att minska resandet med flyg.
 • Vi måste dessutom vi satsa på att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara förnybara bränslen.
 • När vi väl flyger är det viktigt att klimatkompensera eller ge pengar till utveckling av mer klimatsmarta flygresor.

 

Dags att lagstifta om fler styrmedel! 

WWF vill att Sveriges politiker lagstiftar om fler långsiktiga styrmedel och kraftfulla åtgärder i transportsektorn. Dessa åtgärder ska steg för steg ställa om Sverige till ett transportsnålt samhälle.

 

Fokus bör vara på energieffektivitet i de transporter som trots allt måste göras.

 

Senast 2030 bör alla kvarvarande transporter gå på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp.

 

För att klara detta behöver omställningstakten snabbas på betydligt. Sveriges regering bör trycka på för att EUs fordonskrav successivt skärps till noll klimatutsläpp under drift.

 

WWF vill också att alla stora företag som har kopplingar till transportsektorn sätter verkligt ambitiösa klimatmål utifrån vad som krävs enligt vetenskapen.

 

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg visar att det är fullt möjligt att ha en inrikes transportsektor enbart på el och hållbara förnybara bränslen. 

 

Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena, batterierna och elen produceras på ett hållbart sätt. Detta för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar och Giftfri miljö.


WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Ladda ner och läs rapporten

Elcykel allt populärare

De blir allt vanligare på vägarna – de supersnabba cyklisterna som svischar förbi med sina eldrivna tvåhjulingar. Nu kan du dessutom få bidrag för att köpa en elcykel.
"Känns som att ha superkrafter"

 

Senast uppdaterad 2018-10-31

Dela bil med grannen?

Säkert har du hört talas om att man kan gå med i en bilpool. Men nu börjar en ny modell sprida sig, då du hyr grannens privata bil, eller hyr ut din egen. Ett slags bilarnas Airbnb.

Vi testar en bildelningstjänst

Heidi och Björn ska bli fossilfria

 

– Varför ska vi vänta på att andra går före, när vi kan ta tag i det själva? Det tar mycket mer energi att vänta än att göra något, säger Heidi Andersson, som tillsammans med maken Björn Ferry ska bli fossilfri till 2025.

Halverade utsläppen på ett år

Bäst med att inte ha bil: ALLT!

- Om jag skulle berätta allt som är bra med att inte ha bil skulle du få sitta här i flera timmar. Jag säger bara ALLT!
Det svarar Mårten, snart 10 (i grön jacka), på frågan om vad han tycker om familjens bilfria år.

 

Häng med till bilfria familjen!

Bli klimatsmart med Min Vardag

Fördel tågsemester

Skulle du kunna tänka dig att ta tåget hela vägen till Spanien? Här får du tips och inspiration från vane tågresenären Philipp Weiss.

Min Vardag om fördelarna med tåg

 

Många gator i Amsterdam har gjorts om och blivit grönare

Hållbara transporter i städer

Läs om Amsterdam, staden som lyckades ta tillbaka det offentliga rummet från bilarna, om hur det gick till när Köpenhamn fick sitt Ströget och om hur unga aktivister lyckades få Medellins borgmästare att ordna cykelbanor.

Läs mer på Min Vardag

 


"Bättre utan bil"

Bilarna blir allt fler, i världen och i Sverige. Men det finns människor som går mot strömmen och hittar miljösmartare sätt att ta sig fram - och sparar både tid och pengar på det.
Min Vardag om det bilfria livet

 

Städer kan visa vägen

Runt 70 procent av hushållens globala koldioxidutsläpp genereras idag i städer, och andelen väntas öka i takt med att allt fler flyttar till städer. Det är också i städerna som andra problem kopplade till vägburna tranporter är tydligast: trängsel, avgaser, buller och dålig luftkvalitet.

Samtidigt finns just i städerna goda möjligheter att vara först med att gå över till fossilfria transporter. Exempelvis genom att satsa på fotgängare och cykelpendling, att kollektivtrafiken byggs ut och att fordon och transportsystem elektrifieras och energieffektiviseras. Potentialen för en bättre miljö, för både naturen och människor, är stor om vi lyckas ställa om transporterna i och mellan städerna. 

Läs om vår stadsutmaning