Brent Stirton Getty Images WWF-UK

Skogscertifiering

 

© WWF-Canon / N.C. TURNER

 

WWF anser att frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och skyddandet av skogens djur och växter. WWF och andra miljö-organisationer stödjer idag endast skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) i Sverige och internationellt. FSC utgår från samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen, som strävar mot samma mål - ansvarsfullt brukande av världens skogar. Standarden bygger på tio principer och kriterier. I slutet av 2014 var totalt över 184 miljoner hektar skogsmark FSC-certifierad i 80 länder. Företag längs hela värdekedjan som bearbetar, förädlar och handlar träprodukter från ansvarsfullt skogsbruk, kan certifieras med spårbarhetscertifiering förutsatt att de uppfyller kraven. I slutet av 2014 hade över 28 000 spårbarhetscertifikat utfärdats i 112 länder.

 

Läs mer om FSC

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-22

 WWF och Skog