Bli Tigerfadder

Bli Tigerfadder

Hjälp oss öka antalet tigrar

Vårt arbete har hittils haft fantastiska framgångar då antalet tigrar ökar i Ryssland, Indien, Nepal och Bhutan. Det är resultatet av ett högt politiskt engagemang som förstärkt skyddet för tigrarna. Dock är de vilda tigrarna fortfarande starkt hotade överlag, speciellt i Sydöstra Asien. Flera tigerländer riskerar att få tigrarna utrotade om inget görs NU för att stoppa tjuvjakten och rädda deras naturliga livsmiljö.

Ditt stöd är viktigt. Välkommen att bli stolt Tigerfadder!  

 

Varför fadder?

Som Tigerfadder hjälper du oss fördubbla antalet tigrar

Som Tigerfadder bidrar du varje månad till WWFs arbete för att rädda tigern. För 100 kronor i månaden blir du inte bara symbolisk förälder till en tiger, du bidrar även till att skydda andra utrotningshotade arter och till fler naturvårdsprojekt. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan ha större framförhållning och sätta in insatser med större kraft.

 

Som Tigerfadder får du:

 • Välj mellan en tigermjukis i plysch eller en fin tigerberlock
 • Tigerrapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat.
 • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

  

 

Som fadder är du med och kämpar för att:

• Arbeta för att de länder som jagar illegalt och handlar med djuren i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten samt väcka internationell opinion.
• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

Tack för ditt stöd!
 

Hoten


© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Läget för världens sista tigrar är akut

I dag finns det endast omkring 3.900 vilda tigrar kvar i världen. De senaste hundra åren har antalet tigrar minskat med 97 procent. Tre av de nio underarterna är redan försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.
 
Tjuvjakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt och tjuvskytte är vanligt. Uppgången av den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en stor efterfrågan på dessa mediciner. Orientalisk medicin som innehåller tigerben har även en marknad i Nordamerika och i Europa.
 
Tigern, som lever och jagar ensam behöver stora levnadsytor och god tillgång till bytesdjur. Ökande skogsaverkning gör att tigerns skogar krymper. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1.000 kvadratkilometer.  

Här kan du läsa mer om tigrar

 

Illegal djurhandel – en smutsig historia

Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara 65 miljarder kronor. Den får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Tigerdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

 

Bekännelser från en före detta tjuvjägare

WWF vill stoppa den brutala och illegala jakten och vi arbetar på bred front med detta, bland annat genom att utbilda parkvakter och stoppa handelskedjor för att hindra smuggling av djurdelar mellan olika länder. För att bekämpa tjuvjakten på tigrar arbetar WWF intensivt i tigerns utbredningsområde, bland annat i samarbete med tidigare tjuvskyttar och lokala regeringar. Filmen nedan visare en före detta tjuvjägares historia och bekännelser.

 

Vad gör WWF


© Adam Oswell / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot den illegala handeln

Efter alarmerande rapporter om att tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger skjutit i höjden för att möta efterfrågan på produkter från vilda djur, startade förra året WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad!

Några av årets många framgångar har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.

Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!


 

Ökat skydd

WWF har arbetat hårt för att få tigerländerna att inventera sina tigrar till 2016, en förutsättning för att kunna nå målet om en fördubbling av antalet tigrar till 2022. Flera länder har räknat sina tigrar och resultatet har delvis varit glädjande positivt. Vilket är ett kvitto på att våra naturvårdsansträngningar lönar sig.

 

- I Indien har antalet tigrar ökat med 30 procent under de senaste tre åren – från 1.706 till 2.226 individer. Förutom fotspår och spillning har forskarna tagit hjälp av 650 kamerafällor och DNA-tester. Räkningen omfattar 300.000 kvadratkilometer i 18 delstater. Tjuvjakten är fortfarande ett stort problem, men regeringen har börjat ta i med hårdhandskarna. Flera kriminella nätverk har avslöjats och de viktigaste tigerreservaten sköts och bevakas nu väl. Samarbete med lokalbefolkningen är avgörande och inte minst användandet av biogasanläggningar på gårdsnivå gör att konflikter minskar – när kvinnorna inte längre behöver leta ved i tigerns skogar.


- Det ser även ljusare ut för världens amurtigrar. Siffrorna från en ny tigerräkning i Ryssland visar att antalet nu är 540. För tio år sedan uppskattades antalet till mellan 423 och 502. Över 150.000 kvadratkilometer har finkammats av cirka 2.000 tjänstemän och experter.

 

- I Nepal finns nu 198 tigrar (ökning med 67%), Bhutan har 103 tigrar (ökning från 75) och Bangladesh har idag 106 (minsking från 440).

 

-Kina, Thailand, Burma, Malaysia och Indonesien har ännu inte räknat sina tigrar men Malaysia är på god väg. Tyvärr verkar det som om Vietnam, Laos och Kambodja inte har kvar några tigrar. Vi får därför konstatera att världens tigerländer har minskat till tio stycken.

 

-WWF har arbetat för en organisation för att stödja parkvakter i Asien och nu har Ranger Federation for Asia startat och har idag 1.700 medlemmar från 11 länder.

 

-I Kenya används attackhundar för att fånga beväpnade tjuvskyttar och i exempelvis Indien, Ryssland och Kina finns nu specialtränade hundar som hjälper tullarna att finna gömt elfenben, noshörningshorn och tigerdelar. I Indien finns nu 25 specialtränade hundar i sju av Indien tigerlandskap. I Kina har 4 hundar specialtränats och ett avtal mellan kinas och Tysklands tullmyndigheter kommer att resultera i 10 avelshundar för att utöka programmet. Den ryska tullen använder också hundar som specialiserar sig på vilt.


 

Hårdare straff

- I Japan förlängdes maximistraffet för illegal handel med vilda djur till 5 års fängelse.

- I Ryssland dömdes en tigertjuvskytt till 14 månaders straffarbete och 18.500 dollar i böter för att ha skjutit en tiger.

- Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst 4 år i straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.

 

Nya ambassadörer

- President Barack Obama meddelade under ett statsbesök i Tanzania den 1 juli 2013 att USA kommer att stödja afrikanska länder som drabbas av brott kopplade till vilda djur. Bland annat kommer stödet innefatta 10 miljoner dollar för att förbättra skyddet av hotade vilda djur.

- I FN rapporterade generalsekreterare Ban Ki Moon till säkerhetsrådet att tjuvjakt och smuggling är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Afrika.

- Prins Charles och hans son prins William bjöd in regeringar från hela världen att diskutera olika sätt att stoppa den illegala slakten.

- USAs dåvarande utrikesminister Hillary Clinton initierade ”Wildlife Conservation Day” på USAs ambassader runt om i världen. Den amerikanska senatens utrikesutskott tog också upp frågan under ledning av den dåvarande senatorn John Kerry.

- Vid ceremonier i Nairobi och Bangkok gav religiösa ledare från hela Afrika och från det thailändska buddhistiska samfundet sitt stöd för skyddet av hotade arter.

 

Minskad efterfrågan

- Inför 178 regeringar lovade Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra att stänga landets elfenbensmarknader för gott.

- I Kina har de största aktörerna inom e-handel stängt försäljningen av illegala produkter, såsom Tigervin.

- I Centralafrika samlades ledare för att tillsammans be de länder i Asien som har en marknad för elfenbenshandel att vidta åtgärder för att stoppa efterfrågan som dödar elefanterna i Afrika. De lovade samtidigt att vidta starkare åtgärder på hemmaplan.

-För att minska efterfrågan på illegala artprodukter genomförde WWFs systerorganisation TRAFFIC ett samarbete med den ledande kinesiska internetaktören Alibaba som kallade ”Wildlife conservation around you” i maj 2015. Kampanjen öppnades 500.000 gånger och blev retweetad 230.000 gånger. 
© Alain Compost / WWF-Canon

WWF vill göra allt för att tigern ska ha en framtid!

Hjälp oss att förverkliga vårt mål att fördubbla världens tigerstam till 2022 - nästa Tigerns år. Att skydda tigern handlar om att skapa livsrum för arten, där den kan jaga och skyddas från tjuvjakt. WWF stöder omfattande tigerprojekt med varierande aspekter av tigerskydd, i bland annat Ryssland, Indien, Indonesien och Kambodja.

För att öka antalet tigrar måste tjuvjakten stävjas och WWF arbetar intensivt med detta i tigerns utbredningsområde. I Bikinflodens dalgång i ryska Fjärran östern stödjer WWF ett projekt som bland annat arbetar med patruller mot tjuvjakt. Från 1994 till 2007 beslagtogs 78 tigerskinn och 3481 vapen och nära 14 000 tjuvjägare häktades.

På Sumatra i Indonesien har insatser för att minska illegal handel med tigerdelar gett resultat.
Glädjande har den illegala jakten har avstannat inom två viktiga tigerområden, "Tesso Nilo nationalpark" och "Rimbang Baling Game Reserve", efter att information om ett illgalt handelsnätverk inom Riau-området har samlats in.

En stor del av WWFs arbete i alla tigerlandskap handlar om att länka samman tigerreservat och nationalparker till större sammanhängande skyddade områden. I Indien finansierar WWF projektkonceptet ”Hoppets landskap”, och specifikt ”Terai Arc landskap” på gränsen mellan Indien och Nepal samt ”Satpuda Maikal landskap” i centrala Indien.  När reservat bildas är det viktigt att det sker med lokalbefolkningens medverkan, och när det uppstår konflikter där tigrar tar boskap eller dödar människor måste det tas på största allvar. 

WWF arbetar därför med att skydda tamdjuren och ger ersättning till bönder som förlorar boskap på grund av tigerattacker. Dessutom försöker man hjälpa till och skapa alternativa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen som har tigern inpå knuten. WWF och andra organisationer bekostar även många olika antitjuvjaktspatruller och förser dem med bilar och kommunikationsradio för att effektivisera deras arbete.

 

© Martin Harvey / WWF-CanonHär är några fler exempel på vad WWF gör för att bevara tigern: 

 •  WWF arbetar tillsammans med TRAFFIC med att hitta alternativ till användningen av tigerdelar för medicinskt syfte samt uppmuntrar till att använda andra effektiva alternativ.
 • WWF hade en aktiv roll i etableringen av the Global Tiger Forum, en regional överenskommelse mellan 11 av de 14 länder där det fortfarande finns tiger. Forumets mål är att stoppa den illegala handel med tigerdelar samt att öka antalet skyddade områden för tigrarna. Även utbildning, upplysning och forskning ingår i arbetet. Idag har 5 länder godkänt överenskommelsen (Bangladesh, Bhutan, Indien, Myanmar och Vietnam).
 • The Tiger Emergency Fund (TEF) bildades 1998 i ett samarbete mellan WWF och IUCN med syfte att kunna ge bidrag till akuta tigerprojekt. Under de första två åren har TEF bland annat gett bidrag till projekt i Indien, Ryssland och Vietnam.

   

  Läs mer om WWFs arbete för att rädda tigrarna här!

   

   

 • Om tigern

  © Annie M Young
  © Anne M. Young

  Tigern

  Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Den lever och jagar ensam, främst större hovdjur, men även vildsvin, apor och andra djur. Tigern rör sig över enormt stora områden, jagar på natten och vilar på dagen.

  Honan föder en till tre mycket små blinda och hjälplösa ungar som hålls väl gömda tills de vid sex månaders ålder börjar jaga tillsammans med mamman. Ungarna lämnas för gott vid två års ålder och den egna kampen för överlevnad startar.

  Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat. Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.
   

  Var finns tigrarna?

  I dag finns bara omkring 3.200 tigrar i det vilda. WWFs mål är att dubbla antalet tigrar mellan 2010 och 2022. Kartan nedan visar tigerns utbredning i de 13 tigerländer (2010) som medverkar i projektet. Antalet tigrar ökar i Indien men i Sydostasien är situationen svår. Läget är svårast i Kambodja, Vietnam och Laos som förmodligen inte har några  vilda tigrar idag. Innan riktiga räkningar genomförts i samtliga tigerländer så ligger totalantalet kvar på cirka 3.200 tigrar trots ökningen i Indien till 2226 (jan 2015).

   

   

  Här kan du läsa mer om tigrar!

   

  Ge bort fadderskap

  Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

  Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

  Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

  Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

   

  Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

   


   

   

  Öka din gåva

  Är du redan fadder och vill öka din gåva?

  Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

  Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

  Öka din månadsgåva

   

  Varmt tack för ditt stöd!

   

   
  © Vivek R. Sinha / WWF-Canon

   

  JAG VILL BLI TIGERFADDER!

  Hur vill du signera? *:
  Månadsbelopp *:
  Förnamn * Förnamn *
  Efternamn * Efternamn *
  c/o c/o
  Adress * Adress *
  Land * Land *
  Postnummer * Postnummer *
  Postort * Postort *
  E-post * E-post *
  Mobiltelefon Mobiltelefon
  Personnummer *
  (ååmmdd-nnnn)
  Personnummer *
  (ååmmdd-nnnn)
  (*) Obligatoriska uppgifter

  Välj fadderpremie:

  Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

  Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

  Så här hanterar vi dina uppgifter

   

  Rapporter direkt från fält

  Som Tigerfadder får du regelbundet rapporter direkt från fält. I Tigerrapporten kan du följa WWFs projektledare på plats och få konkreta naturvårdsresultat.

   


  © WWF-Indonesia / Tiger Survey Team