Stöd WWFs trädplanteringsprojekt

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper du vår planet att överleva.

 

För att rädda regnskogarna och det liv som finns där arbetar WWF med allt från att samla in fröer, etablera plantskolor som driver upp plantor, plantera träden och sedan vårda deras livsmiljö så att de kan växa upp. I dessa projekt ingår också restaurering av skogar som är förstörda.

 

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om WWFs trädprojekt som din gåva går till.

Skänk en gåva till trädplantering

 

Borneo

Borneo

Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren. Klicka för större bild. © WWF Tyskland
Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. En försiktig uppskattning är att Borneo hyser 15 000 växtarter av vilka 6 000 inte förekommer någon annanstans i världen. Här finns också orangutangen, trädleoparden och skogselefanten. Stora områden har dock avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer och idag återstår endast 50 % av Borneos skogar.

 

Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen. Pengarna som skänks till detta projekt går till WWF Indonesien som har flera trädplanteringsprojekt.

 

Vissa är små lokala initiativ, andra är större satsningar för att restaurera hela landskap. Här planterar lokalbefolkningen inhemska trädarter för att återigen länka samman skogar som varit isolerade från varandra.

Plats: Borneo (Kalimantan)
Trädarter: Ett 20-tal inhemska trädslag för att restaurera låglands- och bergsregnskog.

Baloos djungel i centrala Indien

Baloos djungel i centrala Indien

Trädplantering i Indien. Foto: Ola Jennersten / WWF
De stora skogsområden som täcker centrala Indiens högländer och dess rika djurvärld inspirerade den indiske författaren Rudyard Kipling att skriva den berömda Djungelboken. Ännu idag är dessa skogar hem för Shere Khan, Bagera och Baloo – hindinamnen på tiger, leopard och läppbjörn. Men många ska livnära sig på de produkter som kommer från de indiska skogarna. Insamling av ved till bränsle, frukter, och medicinalväxter tär hårt på Kiplings djungel.

I Kipling-området har WWF planteringar av växter som är viktiga för lokalbefolkningen. Målet är att byborna själva skall lära sig att plantera och hållbart skörda ”frukterna” av detta arbete. Byborna utbildas för att kunna identifiera viktiga trädarter och deras frön. Arterna är sådana som producerar frukter, som är viktiga medicinalväxter eller religiöst viktiga arter. En del av projektet engagerar barn under mottot att ”säkerställa barnens framtid genom plantor”. Projektet utvecklar också tekniker för att säkra vattentillgången i plantagen.

Plats: Byar runt Kanha nationalpark inom Satpuda Maikal tigerlandskap, Madhya Pradesh, Indien
Trädarter: Fruktträd, medicinalväxter och arter som producerar produkter som trälack från sköldlöss (Lucifer lacca), tissoträd (Butea monosperma)

Virunga

Trädplantering i Virunga

Man med trädplantor i Virunga Nationalpark. Foto: Allan Carlson / WWF
Virunga nationalpark i östra Kongo är mest känd för att vara den enda plats på jorden där fyra närbesläktade arter av människoapor samsas om livsutrymmet. Det är de utrotningshotade arterna bergsgorilla och Grauers gorilla samt schimpans och den talrikaste av dem alla, en stor population av människor. Regionen har under en lång tid varit drabbad av krig och oroligheter. Goma, som är den största staden i regionen, har samtidigt vuxit från en liten idyllisk stad vid sjön Kivus till strand en stor mullrande stad på nära 700 000 människor. Detta har skapat stora problem, inte minst när det gäller bränsle för matlagning.

I regionen förekommer en illegal träkolsindustri där man hugger regnskogen. Träkolstillverkningen värderas till 175 miljoner kronor per år och är det enskilt största hotet mot regionens unika djurliv och de hotade stora människoaporna. WWF har byggt upp en bybaserad organisation med trädplantering i området runt nationalparken. Målet är att skapa alternativa inkomstmöjligheter och att få bukt med kolningen inne i parken och därmed stoppa regnskogsskövlingen.

Efter tre år görs den första gallringen där virket kan användas till enklare byggnadsmaterial. Det fjärde året avverkas träd för kolning och efter ytterligare några år har trädet nått sådana dimensioner att det kan sågas i lokala sågverk.

Plats: Östra delen av Demokratiska Republiken Kongo i buffertzonen till Virunga nationalpark runt byarna Masisi och Kiwanja
Trädarter: Eucalyptus och Grevillea, försök pågår även med snabbväxande inhemska trädslag

Skogen som apotek i vulkanerna Kupe och Bakossi

Skogen som apotek i vulkanerna Kupe och Bakossi

 Foto: WWF-Canon / Edward Parker
Regnskogen är förutom livsmiljö för miljontals arter också ett evolutionärt laboratorium där växter och djur under årmiljonerna har utvecklat unika och spännande anpassningar och livsformer. En sådan anpassning är kemiska försvarsmekanismer hos både växter och djur, av vilka många i dagsläget är viktiga ingredienser för läkemedelsindustrin.

Ett exempel är det afrikanska körsbärsträdet, Prunus africana, som växer vilt i de afrikanska regnskogarna. För över fyrtio år sedan upptäckte forskarna att ämnen i dess bark var effektivt för att bekämpa prostatacancer. Trädet har dock alltid varit väl känt som en viktig medicinalväxt bland Afrikas ursprungsbefolkning som använder barken som traditionell medicin mot att kurera åkommor som malaria, inflammationer och feber. Trädets hårda och tåliga ved gör det också till en eftertraktad resurs för möbelindustrin. Detta har lett till att trädet blivit eftertraktat och över stora delar av utbredningsområdet har människorna huggit ner dessa träd för att sälja till industrin.

I Kamerun har WWF lyckats avsätta tre stora värdefulla nationalparker vid vulkanerna Kupe och Bakossi. Regnskogen i dessa parker och i landskapet runt omkring har ett mycket rikt växt- och djurliv med bland annat aparterna schimpans och drill, samt skogselefant. Stora områden runt nationalparkerna har överexploaterats och här arbetar WWF idag med att restaurera delar av de förstörda områdena genom att återinplantera afrikanskt körsbär. Träden är både en naturlig del av den västafrikanska regnskogen och en viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen, som nu utbildas att skörda bark på ett uthålligt sätt.

Plats: Kamerun, bergsregnskogarna vid vulkanerna Kupe och Bakossi
Trädart: Afrikanskt körsbär, Prunus africana

Miombo

Miombo, den lövfällande tropikskogen

 

Miomboskog. Foto: Martin Harvey / WWF-CanonVidsträckta glesa torrskogar är karakteristiskt för östra och södra Afrika. Miombo är det lokala namnet på områdets vanligaste träd av släktet Brachystegia. Den lövfällande tropikskogen finns på ganska magra marker och är livsmiljö för Afrikas mest kända arter som elefant, noshörning, lejon och vildhundar. Flera av miombons trädarter har överexploaterats och är idag sällsynta och hotade. Ett exempel är ”ebenholts” (släktet Dalbergia) det svarta träd som är eftertraktad av trädsnidare men idag är utrotat över stora delar av östra Afrika.

Den fattiga befolkningen är helt beroende av träkol och ved för matlagning och uppvärmning av sina hus. Tanzanias huvudstad Dar es Salaam har ett energibehov som omräknat i hektar miombo hamnar på cirka 10 000 hektar per år. Det gör att allt större delar av miombon hotas av träkolsproduktionen.

WWF arbetar idag med att utveckla uthålliga metoder för att producera träkol och med att ta fram modellsystem för energiskogsplantering till kolning.

Plats: Landskapet norr om Rufiji deltat, östra Tanzania
Trädarter: Arter av släktena Eukalyptus och Brachystegia

Mangrove, skogen med fötterna både havet och på land

Mangrove, skogen med fötterna både i havet och på landRäkodlingar på Madagaskar. Foto: WWF Madagascar / WWF-Canon

Mangrove är ett samlingsnamn på flera olika trädsläkten och arter som anpassat sig till att leva i gränstrakterna mellan hav och land. Denna unika anpassning utgör en förutsättning för många arter, inte minst marina. Mangroven är yngelkammare för det kustnära marina djurlivet och skyddar kusten mot vågornas nedbrytande effekt. Med sammanflätade rötter skapar mangroven nytt land genom att fånga upp det sediment som förs bort från omgivande land med floderna. När mangroven försvinner finns det inget filter som tar hand om flodernas sediment. Korallreven runt kusterna slammar då igen och det kustnära fisket minskar snabbt.

Mangroveskogar fungerar som skafferi, brädgård, och apotek för miljontals människor som lever utefter tropiska kuster. Tyvärr har de på många håll avverkats för att bereda plats för räk- och fiskodling och därmed tillfredställa den globala marknadens växande aptit på havets läckerheter.

Utefter Madagaskars kust har en växande befolkning under många år överexploaterat mangroveskogen med följden att det marina livet drabbats hårt. Vid floden Fiherenanas utlopp vid staden Toliara, på västra Madagaskar, har flera mangroveskogar helt försvunnit på grund av alltför hård exploatering. WWF satsar nu på att återskapa dessa mangroveskogar. Landskapet har högsta prioritet på grund av sin unika natur. Här finns skogar med bläckfiskträd och Babobab (apbrödsträd) och olika lemurarter.

Plats: Floden Fiherenanas delta vid Ranobe bukten, västra Madagaskar
Trädarter: ”Mangrove” t ex Sonneratia alba, Avicennia marina 

 

Är gåvan en present? – Skriv ut ett gåvobevis!

Skriv ut ett fint gåvo-
bevis
och ge en uppskattad gåva till någon du tycker om.

Skriv gärna hur många träd som planteras med hjälp av ditt bidrag!

Skriv ut gåvobevis

 


© Tom Perkins

Kontakta oss

Medlemsservice 

Välkommen att ringa på telefon: 08-624 74 14
Vi finns här för att besvara dina frågor på vardagar kl 9.00-13:00
 
Du kan också faxa på: 08-85 13 29 eller skicka e-post medlemsservice@wwf.se 

Insamlingskonton

Bankgiro: 90 1-9746
Plusgiro: 90 1974-6

FAQ

Vanliga frågor om gåvor och stöd Riktlinjer för insamlingsverksamheten 
 


 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se