Foto: Lasse Burell

Goda resultat 2016 - företagssamarbeten

 

Att företag ska vara en positiv och drivande kraft i kampen för hållbar utveckling är självklart för WWF. Vi arbetar tillsammans med företag primärt inom tre huvudområden: Marknadsförändring för att uppnå hållbar produktion och konsumtion, Vatten samt Klimat.

 

WWF Vänföretag

Bli WWF Vänföretag

 

Med hjälp av våra Vänföretag har WWF uppnått många goda naturvårdsresultat. Genom Vänföretagens hjälp kan vi fortsätta vårt arbete för miljö och natur i Sverige och i världen. Klicka på bilden om ditt företag vill bidra.

 

Stora partnerskap

Telge energi: Solceller ger kraft till skola på Filippinerna

Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna har fått solceller. Solcellsinstallationen är en del av ett projekt som ska förse skolan med ren el från förnybara energikällor. Projektet är möjligt genom att Telge Energi står för både solceller och installation. Solcellerna ger skolan tillgång till ren el i vardagen, vid väderkatastrofer och när elnätet är utslaget.

Installationen av solceller på Nangka Elementary School (NES) är ett samarbetsprojekt mellan Telge Energi samt WWF och var en del av Earth Hour 2016. Gåvan löser inte bara skolans dagliga behov av el, den har även bidragit till att förbättra området Marikinas förutsättningar vid översvämningar och kraftiga stormar. Nangka Elementary School är 1 av fler än 30 offentliga skolor i Marikina som även funkar som evakueringscenter för utsatta samhällen.

 

Partnerskapet med Ikea: mer FSC

Bulgarien har fått sin första nationella FSC-standard godkänd! Det är efter ett gediget arbete av WWF i Bulgarien, som vi i WWF Sverige är stolta över att ha bidragit till genom partnerskapet med Ikea. Det är ett konststycke och svår balansgång att få alla intressenter att nå konsensus kring vad som är ansvarsfullt skogsbruk och skogsskötsel. Men nu är det klart!

 

WWF och H&M: tillsammans mot mer hållbart mode

WWF och H&M inledde under 2016 ett nytt globalt femårigt partnerskap efter att ha jobbat ihop i tre år. Samarbetet har lett till ökad medvetenhet både inom H&M och hos företagets leverantörer, och har fört samman aktörer från näringsliv, civilsamhälle och politiska beslutsfattare för att bidra till en mer hållbar vattenförvaltning i flodavrinningsområden i Kina och Bangladesh. I Kina har ett av projekten resulterat i att en industripark delar resurser och förbättrar sin vatten- och kemikaliehantering, vilket gynnar både fabriker, lokalbefolkning och miljö. Det nya partnerskapet tar nu nästa steg i vattenarbetet samtidigt som det breddas till att omfatta klimat och strategisk dialog.


Tetra Pak ökar andelen FSC-förpackningar

Under 2015 var mer än 30 procent av Tetra Paks sålda förpackningar FSC-certifierade. Företaget lanserar nu certifierade förpackningar i många nya länder där certifiering rentav kan vara en total nyhet på marknaden.  Lyssna när Tetra Pak och WWF diskuterar hållbara förpackningar

 

 

Företagsutmaningar

 

Palm Oil Scorecard 2016

I WWFs nya upplaga av Scorecard för Palmolja har 137 större företag från 15 länder blivit rankade - från dagligvaruhandel och måltidsleverantörer till producenter av livsmedel och kemitekniska produkter som värmeljus och tvättmedel.

 

Climate Savers

Climate Savers är WWFs globala klimatprogram för att engagera näringslivet i omställningen till en fossilfri ekonomi. I dag är 21 internationella företag anslutna till Climate Savers.

 

Mål med vetenskaplig grund - Science based targets

Nästan 200 länder har redovisat sina planer för att bidra till målet i FNs konvention om klimatförändringar. Detta motsvarar över 95 procent av de territoriella växthusgaserna (GHG) och inkluderar alla stora utsläppsländer.

 

Dessutom har ett tusen städer har förbundit sig att antingen minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent till år 2050 och/eller att gå över till 100 procent förnybar energi; 114 globala företag förbundit sig att sätta växthusgasmål för minskade utsläpp i linje med den ambitionsnivå som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5ºC / 2 ° C; över 50 företag har förbundit sig att anskaffa 100% av sin el från förnybara källor; och ett antal finansiella institutioner har meddelat sina åtaganden att starta decarbonizing sina portföljer.

Trots alla de åtaganden som länderna i COP21 i Paris har gjort, kommer de sannolikt att leda till en nivå av uppvärmning av 2.7ºC till 3.5ºC i slutet av århundradet. Det är inte tillräckligt! Därför har CDP, FN s Global Compact, World Resources Institute och WWF lanserat Science based targets-initiativet. Denna gemensamma insats hjälper företag att anpassa sina mål för minskade utsläpp med vetenskap. Vid årsskiftet hade 200 företag förbundit sig att ställa vetenskapsbaserade mål och ett växande antal företag har redan utvecklat och meddelat sina mål.

 

Climate Solvers

Duschar som återanvänder vatten och teknik som omvandlar spillvärme till el är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2016. Lösningarna har stora möjligheter att växa internationellt som kan minska vatten- och energiförbrukning och ge miljontals människor tillgång till ren el. Totalt fick tolv nordiska bolag utmärkelsen 2016, varav tre bolag är svenska. 

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-15

 

Fler goda resultat från 2016

Resultatsidan 2016