Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren

© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF

 

WWF var tillsammans med Unilever initiativtagare och byggare av de grundläggande standarder som organisationen MSC står på. MSC har under åren vuxit över hela världen och dess betydelse som trovärdig certifierare av vildfångad fisk är mycket hög.


WWF och Hjälmarefiskarna beslöt att pröva gösfisket för certifiering och kunde med stolthet presentera världens första MSC-certifierade insjöfiske i augusti 2006.
I september 2009 firade MSC sitt officiella 10-årsjubileum som internationell oberoende miljöcertifierare av vildfångad fisk och i det sammanhanget höll WWF ett mycket uppskattat seminarium i Stockholm för aktörer inom fisket.


För Östersjöregionen är det nu mycket positivt att efterfrågan på certifierade fiskprodukter och intresse för spårbarhetscertifiering lett till öppnandet av ett MSC-kontor i Stockholm hösten 2010.


På den globala marknaden finns det idag mer än 6 000 MSC-certifierade fiskprodukter och drygt 95 certifierade fiskerier med mer än 130 olika fisken som genomgår bedömning för att eventuellt bli certifierade inom MSC-programmet.


Den svenska detaljhandeln har anammat MSC- och KRAV-certifiering som riktlinje för hållbara fiskprodukter.

Läs Fiskguiden

Senast uppdaterad 2016-10-27

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia