WWF-Canon / John MacKINNON

WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år 2011

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 år


Sockerrörsodling i Sydafrika. Foto: Phil Ridell/WWF

 

WWF & biobränslen - från kampanj till påverkan 

I kölvattnet av WWFs tropikkampanj 2008 – ”Jakten på biobränslen – hot eller hopp för Östafrika” – gjorde WWF en studie av det svenska företaget Sekabs planerade sockerrörsplantager för etanolproduktion i Rufijiområdet, Tanzania.

Området rymmer Östafrikas största mangroveskog och är viktigt för en rad fiskarter, övervintrande fåglar, havssköldpaddor samt den hotade dugongen. Resultaten visade tydligt att planerade sockerrörsplantager skulle inkräkta både på skogarna och på byarnas odlings- och jaktmarker och sannolikt också till att stora mängder kol skulle frigöras som växthusgas.

WWFs rapport fick ett brett forskarstöd och resultaten användes av SIDA som underlag för utvärderingar i Östafrika. SIDA avslog senare Sekabs investeringsansökan, något som är ett erkännande av WWFs analys.

WWF har med SIDA-finansiering fortsatt stöttat civilsamhällets påverkan för en ansvarfull utveckling av biobränslen i regionen. Bland annat. har regeringen i Tanzania tagit till sig WWFs rekommendationer i utvecklingen av riktlinjer för biobränsleinvesteringar.

Arbetet för klimatsmarta investeringar som tar hänsyn till Afrikas ekosystem och människor fortsätter.

 

Världsnaturfonden WWF i Sverige

WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

 

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år 

Läs mer om WWFs projekt här

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-09-08

WWF 50 år 2011

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia