Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige

— Ett LIFE-projekt

 

Foto: Sofi Alexanderson

 

Flodpärlmusslan är en fascinerande art som har intresserat människan i århundraden. Att den redan tidigt väckte intresse var dess värdefulla pärlor, vilket ledde till ett omfattande pärlfiske över hela landet. Idag är den dock fredad och skyddad från fiske. Musslan har en spännande biologi, med ett parasitiskt larvstadium på öring eller lax innan den utvecklas till igenkännlig mussla.

  

Flodpärlmusslan lever i friskt, rinnande vatten med rena bottnar, gott om värdfisk och skyddande skog längs med vattnet. Den är en tydlig indikator på ett friskt levande skogsvatten. Orsakerna till dess tillbakagång idag är bland annat försurning, föroreningar, vattenreglering och skogsbruk.

Flodpärlmusslan är idag hotad i hela världen. Sverige utgör dock ett kärnområde för musslan, vilket innebär att vi har ett internationellt ansvar för artens långsiktiga överlevnad. Åtgärder som förbättrar vattenmiljön och livet för flodpärlmusslan gynnar i sin tur alla vattenlevande organismer.

 foto: Sofi Alexanderson 

 

Världsnaturfonden WWF tillsammans med sju partners har förbättrat förhållandena för flodpärlmusslan i 21 vattendrag som ingår i Natura 2000-områden i södra Sverige. Projektet finansierades till 50 % av EUs LIFE-fond. Medfinansiär var Naturvårdsverket. Partners var Länsstyrelserna i Örebro, Västmanlands, Västra Götalands och Kalmar län, Skogsstyrelsen,  Karlstads Universitet och Göteborg stad. Projektet pågick mellan 2004-2009. Projektet blev 2010 utsett till ett av de bästa EU -LIFE naturprojekten. Ett av kriterierna vid EU-kommissionens bedömning av de bästa projekten var själva naturvårdsnyttan och även hållbarhetsperspektivet – att naturvårdsåtgärderna lever vidare och sprids till andra områden. Efterfrågan på sköteselhandboken som projektet tog fram, utifrån projektets och liknande projekts erfarenheter, används nu både i Sverige och internationellt för att restaurera och bevara vattendrag med flodpärlmusslor.

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-09-02
 

Internationell konferens

Den 12-14 augusti 2009 arrangerade Världsnatur-fonden WWF tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland en internationell konferens. Cirka 90 deltagare från 14 olika länder samlades under tre dagare i Sundsvall.

Läs sammanfattning och program

Se presentationerna

Läs proceeding

Kontakt

Sofi Alexanderson

sofi.alexanderson@wwf.se
Tel: 08-624 74 00