Indus - en av världens mest hotade floder 

Indusfloden står i dag inför en kris, stora naturvärden hotas och människorna som lever av floden står inför en katastrof när tillgången på rent vatten minskar för varje dag. Floden är till stor del beroende av smältvatten från Himalayas glaciärer och den pågående klimatförändringen förvärrar situationen ytterligare.

 

Indusfloden rinner igenom fyra länder Afghanistan, Pakistan, Indien och Kina.
Floden är av ytterst stor betydelse för Pakistans 160 miljoner människor. De är till stor del beroende av floden för att bevattna landets jordbruk.

 

Floden har stora naturvärden. Indusdeltat är ett viktigt yngelområde för fisk och ett viktigt fågelområde. Den utrotningshotade och unika Indusdelfinen lever även i floden, i dag finns endast cirka 1000  delfinerkvar. 
 

Det finns ett enormt behov av att gemensamt förvalta flodernas resurser och de viktiga ekosystamtjänster de bidrar med.


Läs mer om de 10 mest hotade floderna i världen

 


I Indusfloden finns den sällsynta floddelfinen. Här flyttas några delfiner till ett säkrare ställe i floden.

© WWF-Canon / François Xavier PELLETIER 

 

Senast uppdaterad 2017-12-19

 

Foto: Gustav Forsberg

En stor mängd vatten tas från Indusfloden för att bevattna grödor.

 

Foto:Gustav Forsberg

En buss full av bomull. Bomullen ska sen bearbetas, tvättas och färgas och till det går det åt mängder av vatten. 

 

Allt tuffare för
jordens floddelfiner

 

Floddelfinerna utsätts för en allt hårdare press och är ett allvarligt tecken på dåligt hälsotillstånd hos världens floder. En rapport från WWF visar att gifter från jordbruk och industri, dammbyggen och ohållbart fiske, är några av bovarna. 
Rapport om floddelfiner 

Kontakt

Anna Forslund 

anna.forslund@wwf.se
Tel: 08-624 74 00