Gå till huvudinnehållet
Small tortoiseshell

Fjärilar

Fjärilar är insekter som tillhör ordningen Lepidoptera, vilket också inkluderar malar. Dessa färgglada och fascinerande varelser är kända för sina vackra mönstrade vingar och deras förmåga att genomgå en imponerande metamorfos från larv till fullt utvecklad fjäril. Det finns omkring 18,000 arter av fjärilar över hela världen, från de tropiska regnskogarna till tempererade ängar.

Fjärilar i Sverige

I Sverige finns det omkring 2 700 arter av fjärilar, vilket gör dem till en betydelsefull del av den svenska faunan. Fjärilarnas habitat sträcker sig från Skånes blomrika ängar till de arktiska landskapen i norra Lappland. Bland de mest kända arterna finner man apollofjärilen, som är känd för sina vackra vita vingar med röda ögonfläckar, samt påfågelöga med sina ögonliknande mönster på vingarna som skrämmer bort rovdjur. Dessa fjärilar, liksom många andra arter, följer specifika flygrutter och livscykler som anpassats till det svenska klimatet och de skiftande årstiderna.

Bevarandet av fjärilar i Sverige är av stor vikt, då många arter är känsliga för miljöförändringar såsom habitatförlust och klimatförändringar. Skyddsåtgärder och bevarandeprojekt är därför avgörande för att säkerställa att dessa färgstarka och viktiga pollinerare fortsätter att bidra till den biologiska mångfalden och ekosystemens hälsa.

Fjärilars roll i ekosystemet

Fjärilar är mycket mer än bara deras slående skönhet. Dessa små, men viktiga insekter spelar flera kritiska roller i ekosystemen, där de bidrar till funktionen och stabiliteten i många olika miljöer. Inte bara är de en viktig del av biologisk mångfald; fjärilarna spelar också en nyckelroll i att upprätthålla strukturen och hälsan i sina livsmiljöer. Deras aktiviteter påverkar direkt flera andra arter och växtliv, vilket gör dem till ovärderliga aktörer i de naturliga processerna. Deras närvaro och beteenden erbjuder insikter i det dynamiska samspel som formar våra ekologiska landskap.

En av våra viktigaste pollinatörer

En av de mest framträdande rollerna fjärilar har i ekosystemet är som pollinatörer. Medan de flyger från blomma till blomma i sökandet efter nektar, fastnar pollen på deras kroppar och överförs sedan till andra blommor. Detta bidrar till genetisk mångfald och fröbildning hos växter, vilket är avgörande för sunda och resilienta naturliga landskap.

Födobas

Fjärilar, särskilt i larvstadiet, är en viktig näringskälla för många andra djurarter, inklusive fåglar, fladdermöss, och andra insektsätande djur. Denna näringskälla är avgörande för att upprätthålla balansen i näringskedjan och understödja en bred mångfald av rovdjur.

Indikatorer på ekologisk hälsa

Fjärilar är även kända för att vara indikatorer på ekologisk hälsa. På grund av deras känslighet för små förändringar i miljön kan en minskning i fjärilspopulationerna vara en tidig varning om miljöproblem som habitatförstöring, klimatförändringar och föroreningar.

För att behålla den biologiska mångfalden krävs såväl insekter som många olika sorters blommor. Här rovfjäril (Pieris rapae) vilar på krustistel (Carduus crispus).
Fjällpärlemorfjäril (Boloria napaea)
mnemosynefjaril-foto-ola-jennersten-wwf

Fakta om fjärilar

Lär dig mer om fjärilar och deras olika egenskaper.

Hur gammal blir en fjäril?

Fjärilars livslängd varierar beroende på arten, och den kan variera avsevärt från några veckor till flera månader. De flesta fjärilar har en livslängd som sträcker sig från några veckor till omkring en månad i sitt vuxna stadium. Vissa arter, som t.ex. monarkfjärilar, kan leva längre, upp till 9 månader, speciellt de som genomgår en migreringsprocess där de övervintrar.

Det är också viktigt att tänka på hela livscykeln från ägg till vuxen fjäril, vilket inkluderar stadierna som ägg, larv, puppa och vuxen fjäril. Hela denna cykel kan sträcka sig från ett par månader till ett helt år, beroende på arten och miljöförhållandena.

Vilka blommor lockar till sig fjärilar?

Fjärilar lockas generellt till blommor som erbjuder rikliga mängder nektar och har livliga färger. Blommor som är särskilt attraktiva för fjärilar har ofta stora, platta blomhuvuden som ger en plattform för fjärilarna att vila på medan de matar, eller tubformade blommor som är anpassade för fjärilarnas långa sugsnablar. Starka, söta dofter är också en viktig faktor som drar till sig dessa insekter. Dessa egenskaper hos blommor hjälper till att maximera fjärilarnas effektivitet vid nektarinsamling och därmed deras roll som pollinatörer i ekosystemet.

Hur många ben har en fjäril?

Fjärilar, liksom alla insekter, har sex ben. Dessa ben är anslutna till thorax (mellankroppen), som är den centrala delen av kroppen mellan huvudet och bakkroppen. Benen hos fjärilar är ofta specialiserade för olika funktioner, såsom att greppa tag i växter eller hjälpa till med födointaget.

hero-pollinatörer-humla

Bli Naturfadder

Hjälp oss skydda våra pollinatörer och rädda svensk natur genom att:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd av svensk natur.
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Läs mer om pollinatörer och engagera dig

Dela gärna:

Senast ändrad 14/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se