Gå till huvudinnehållet
Bild av Shad0wfall från Pixabay

Våra pollinerare ÄR hotade

Svenska vildbin är hotade

I Sverige och i världen minskar antalet bin och humlor kraftigt, och detta är ett stort hot mot vår miljö. En tredjedel av Sveriges nästan 300 arter av vilda bin och humlor är rödlistade, vilket innebär att de minskar och att deras framtid inte är säker. Pollinatörerna är avgörande för vår miljö och livsmedelsproduktion. Vi riskerar att förlora en viktig gratis ekosystemtjänst om vi inte agerar för att skydda bin och humlor.

Varför är pollinerare i Sverige hotade?

En av de viktigaste orsakerna till nedgången av pollinatörer är förlusten av deras livsmiljöer. Genom urbanisering, avskogning och modernt jordbruk försvinner de livsmiljöer där våra pollinatörer tidigare fann nektar- och pollenrika blommor och där de kunde bygga sina bon.

Ett annat hot mot pollinatörerna är användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket och i trädgårdar. Dessa kemikalier kan vara giftiga för pollinatörer och kan döda dem eller skada deras hälsa, vilket gör att deras förmåga att pollinera blir starkt begränsad.

Pollineringen är viktig för att säkra mattillgången. Småbiotoper kan få stor betydelse för artrikedomen.

Varför är bin viktiga?

Svenska pollinatörer är viktiga för vår miljö eftersom de pollinerar många olika växtarter, inklusive många som är viktiga för matproduktionen. Utan pollinering kan växterna inte producera frukt eller frön, vilket skulle ha allvarliga konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning och för ekosystemen.

En tredjedel av all mat som vi äter är beroende av pollinering, och bin och humlor står för den allra mesta av pollineringen av våra grödor, som raps och jordgubbar.

Humla blomma

Hur kan vi rädda bina?

Det viktigaste vi kan göra är att se till att det finns många nektar- och pollenrika växter i vår omgivning. Det kan vi ordna i våra kommuner och privata trädgårdar genom att anlägga ängar och att plantera pollen- och nektarrika perenner, fruktträd och bärbuskar och lämpliga lökväxter. Målet skall vara att det finns blommande växter hela vegetationssäsomgen.

Lantbrukare och djurhållare kan låta boskap beta på naturbetesmarker som då blir blomrika, plantera bisnälla växter in åkrarnas kantzoner, och naturligtvis minimera kemikalieanvändningen. Resultatet blir att man ger humlor och bin ökade chanser till överlevnad. Dessutom bygger de flesta vilda humlor och bin sina bon i hålor i marken och är därför beroende av att det finns obrukad mark.

trädgårdsarbete

Vad kan du göra för att hjälpa pollinatörerna?

Det finns många saker som du kan göra för att hjälpa pollinatörerna. Du kan till exempel skapa en äng, plantera blommor som är viktiga för pollinatörerna och undvika att använda kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Dessutom kan du bygga insektshotell och uppmuntra andra att göra detsamma.

• Plantera växter som pollinatörerna gillar, till exempel pärlhyacint, kantnepeta, bärbuskar, kryddväxter, röd rudbeckia och anisisop. Se till att det finns blommande växter under hela växtsäsongen.
• Lämna en del av gräsmattan oklippt, cirka 10 kvadratmeter för att se om det kommer upp blommor. Behåll nässlorna i kanten.
• Bygg ett insektshotell med bamburör eller borra djupa hål i en trästock gärna 4, 6 och 8 mm i diameter.
• När det är varmt och torrt, ställ ut vatten till insekter och fåglar.
• Du kan också bli Naturfadder hos WWF och hjälpa oss att rädda vår pollinerande superhjältar.

Fler tips på hur du gör din trädgård älskad av pollinatörer

pollinatörer

Vad gör WWF för pollinatörerna och svensk natur?

WWF arbetar för att öka medvetenheten om vikten av pollinatörer för den biologiska mångfalden, vår matproduktion och miljön i stort. Genom att öka kunskapen om värdet av våra pollinatörer och hoten mot dem hoppas vi att fler ska engagera sig i att rädda dem.
Hittills har WWF varit med och restaurerat över 30.000 hektar naturbetesmarker. Vi uppmuntrar bönder att skapa blomrika kantzoner runt stora åkrar. Vi arbetar för att vägkanter och kraftledningsgator ska skötas som ängar. Vi sätter upp bihotell och anlägger ängar, bisandbäddar och beteshagar på golfbanor. Och vi ber kommuner minska gräsklippning och anlägga ängar.

WWF stöder ett projekt i Småland (Växjö) som går ut på att förse bin med många holkar och där de kan bygga bo i direkt anslutning till frukt- och bärodlingar. Projektet startar också biambassader där människor kan lära mer om våra pollinerande insekter.
WWF finansierar projektet, som förhoppningsvis kan ge kunskap som sedan kan spridas och erbjudas alla landets frukt- och bärodlare. På så vis kan vi gynna fler vilda bin!

vildare-bg4

GÖR SVERIGE VILDARE!

Humlor, bin och fjärilar får allt mindre plats i vår natur. Men vi kan ge tillbaka lite utrymme till våra pollinerande superhjältar. Var med i Sveriges vildaste experiment – bidra med en del av din trädgård, balkong eller rabatt. Varje vild kvadratmeter räknas!

Jag vill vara med

naturfadder

Bli Naturfadder

Hjälp oss skydda våra pollinatörer och rädda svensk natur genom att:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald
  • Sätta press på beslutsfattare för skärpta lagar och bättre skydd
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

Dolor amet consectetur elos velir junto bere ordenes aliquam.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

LÄR DIG MER

Det finns många olika sorters natur i vårt avlånga land. Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om vilka problem som finns och hur vi tillsammans löser dem:

 

Senast ändrad 01/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se