Gå till huvudinnehållet
Cykelbanor i Malmö

Pilotstudie i Malmö

Bland fyra europeiska städer ingick Malmö som en pilotstad i One Planet Mobility projektet. Pilotprojektet inkluderade visions- och scenarioarbete, lokala stakeholder dialoger och studentprojekt som utmanade stadsplanerare i mobilitetsfrågor. Forskningsteamet som följde One Planet Mobility projektet gjorde en delstudie av Malmö i utvecklingen av ett scenarioverktyg för policyanalys av transporter/mobilitet.

Malmö stad har som resultat av sitt deltagande som pilotstad bland annat kunnat ta tillvara rekommendationer från forskare och övriga deltagare i samband med utvecklingen av Malmö stads trafikmiljöprogram. Några av de slutsatser från projektet som tas upp i trafikmiljöprogrammet gäller hur staden kan gynna en mera hållbar mobilitet genom att:

  • Underlätta alternativa färdsätt genom högre turtäthet och längre linjesträckningar för lokala tågförbindelser inklusive spårvägssystem, prioritera kollektivtrafik genom bussfiler och trafiksignaler, samt högre prioritering av gångtrafikanter och cyklister t ex genom att utveckla cykelvägnätet på bekostnad av bilvägar.
  • Minska bilens attraktivitet genom minskade parkeringsytor i stadskärnan, höjda parkeringsavgifter, utvidgat bilfritt området i city, sänkt hastighetsgräns, samt ev. trängselskatt.
  • Fokusera den fysiska planeringen på att skapa stadsdelscentra som är självförsörjande på service samt samarbeta med omkringliggande kommuner för att samordna och minska behovet av transporter inom regionen.
  • Arbeta med resvanor och attityder till resande och transporter för att öka förståelsen och acceptansen för vissa av förslagen och även höja invånarnas livskvalitet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 21/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se