Bli isbjörnsfadder! Foto: Steve Morello / WWF

 

Bli isbjörnsfadder! Foto: Steve Morello / WWF

Bli fadder

Hjälp till att rädda isbjörnarnas livsmiljö!

 

Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på mindre än 50 år. Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen. Och för att leva här på jorden är vi helt beroende av en stor biologisk mångfald.

Klimatförändringarna påverkar oss alla, men vissa drabbas hårdare än andra. Packisen i Arktis smälter i rekordfart och flera arter hotas när deras livsmiljöer försvinner. När havsisarna smälter på grund av klimatförändringarna ökar den storskaliga jakten på naturresurser. För att undvika katastrofala effekter måste vi skydda Arktis nu!

 

Bli fadder - hjälp oss kämpa för ett levande Arktis!

 

Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och de andra invånarna i Arktis. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en isbjörn, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler påverkans- och naturvårdsprojekt. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse, den bidrar till att vi kan sätta in våra insatser med större kraft och bättre framförhållning.

  

Som Isbjörnsfadder får du:

  • En fin isbjörnsmjukis i plysch.
  • Polarrapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs klimatarbete och konkreta naturvårdsresultat.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

Bli isbjörnsfadder!

 

Arktis smälter

Se vår film om hur Arktis och dess invånare påverkas när isarna smälter. Basen för allt levande i Arktis kommer att förändras drastiskt när artsammansättningen av växt- och djurplankton blir annorlunda när vattentemperaturen ökar och havsisen försvinner.

 

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50 % Skydd av Arktis och isbjörnar
30 % Skydd av elefant och noshörning
10 % WWFs naturvårdsarbetet

  

10 % Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda isbjörnen, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

 

Arktis


©  naturepl.com / Steven Kazlowski / WWF

Arktis - ett stort vitt ökenlandskap

Arktis är det största och minst fragmenterade av de bebodda områdena på jorden. Bland de cirka fyra miljoner invånare som befolkar Arktis finns ett fyrtiotal ursprungsfolk, som samer, tjuktjer och inuiter. På många platser håller de än idag fast vid sina uråldriga traditioner och språk och har anpassat sig till ett liv på en av världens mest ogästvänliga platser.

 

Isbjörnen härskar på packisen

Isbjörnen lever i Arktis på packisen nära kuster och öar. De delar sin livsmiljö med ursprungsbefolkningen och djur som vikare, fjällrävar, narvalar, vitvalar, valrossar, renarar och miljoner av flyttfåglar. Isbjörnar är mycket goda simmare och dykare och kan simma sträckor på upp till 50 km i det iskalla vattnet mellan packisen. Deras enorma ramar fungerar som snöskor på snön och paddlar i vattnet. Isbjörnen har en otroligt varm päls och detta tillsammans med ett 11 cm tjockt lager av fett håller dem varma, speciellt under vintern och då de simmar i det kalla vattnet.

 

Föder ungar i idet under vintern

Isbjörnen lever större delen av sitt liv ensam, förutom när det är parningsdags. Honor parar sig första gången vid tre års ålder och får åtta månader senare, runt nyår, 1-3 ungar som väger ca 600 g.

Isbjörnshonan spenderar vintern i idet och ger mjölk till ungarna och i mars/april, när ungarna är ca 3 månader, lämnar de idet tillsammans. Ungarna stannar hos sin mamma till två års ålder. Under den tiden lär hon ungarna hur de ska överleva i den arktiska miljön, de lär sig snabbt att simma i det iskalla vattnet och åka rutschkana nerför snön.

 

Äter bara kött

Isbjörnar jagar sälar  genom att fånga dem då de går upp för att andas. De letar också upp ungar som har fötts i hålor i isen. Isbjörnarna jagar även storsäl intill kalvande glaciärer, och längre ut på isen grönlandssäl och vitval. Isbjörnen kan klara av att dra upp en val på över ett ton på isen helt själv.  Isbjörnar som är strandade på land äter självdöda sälar och valar, samt fågelungar och ägg. 

Visste du att ...?

–  Isbjörnen har utvecklats från brunbjörnen.

–  Isbjörnen är världens största köttätande landdäggdjur.

–  I arktiska Kanada har isbjörnar setts i skogar så långt som 200 km in från kusten. 

–  När isbjörnen står på bakbenen blir den högre än en mindre elefant. 

–  Under sommaren spenderar isbjörnarna en fjärdedel av sin tid med att sova.  

–  Isbjörnen har ett andra, genomskinligt ögonlock som fungerar som ett par simglasögon.

 

Vinnare och förlorare i Arktis© Staffan Widstrand

Isbjörnen lever i Arktis på packisen nära kuster och öar. De delar sin livsmiljö med ursprungsbefolkningen och djur som vikare, fjällrävar. I det framtida Arktis finns det både vinnare och förlorare. Exempel på arter som redan ökar i antal är torsk, blåval och späckhuggare. Just späckhuggaren har börjat ta över som toppredator istället för isbjörnen, i områden där sommarisen har smält bort. Bland de arter som kan nämnas som förlorare finns isbjörn, vikare och grönlandssäl. De är alla beroende av havsisen för att jaga, vila eller föda sina ungar på. Dessa arter kommer även att finnas kvar i framtiden, men troligen i mycket färre antal i norra Kanada och längs Grönlands kuster. , narvalar, vitvalar, valrossar, renarar och miljoner av flyttfåglar.

Det som är mest oroande, är att basen för allt levande i Arktis kommer att förändras drastiskt när artsammansättningen av växt- och djurplankton blir annorlunda, när vattentemperaturen ökar och havsisen försvinner. Den kemiska strukturen kommer också att ändras, då ishaven försuras i snabb takt. Detta kan medföra att många djur som är beroende av kalk för bentillväxt (såsom fiskar), eller för att bygga skal (musslor) kommer att få det svårare.

 

 

Vad gör WWF?


© Kean Moynihan / WWF-Canada

WWF i Arktis

Sedan 1992 har WWF arbetat med samarbetspartners runt om i världen för att bevara Arktis rika artmångfald. WWF har som ett av sina huvuduppdrag att försöka påverka regeringar i de olika arktiska länderna (bland annat genom det Arktiska Rådet). Programmet driver också flera egna projekt för att motverka flera av de stora hoten mot Arktis, såsom olje- och gasutvinning och klimatförändringar.

 

Foto: WWF"Jag har fyrtio års erfarenhet av Arktis och jag inser att det Arktis som jag såg som tonåring, kommer att försvinna. Klimatförändringarna är så pass snabba i denna kalla region och det har medfört ett hett politiskt intresse. Med havsisens försvinnande öppnar sig enorma möjligheter som tidigare legat skyddade av havsisens tjocka vita lock. Här finns stora fyndigheter av olja och gas, mineraler som efterfrågas på världsmarknaden, okända fiskmängder och en genväg för sjöfarten mellan olika världsdelar.

Arktis är i förändring och kommer så förbli under mycket lång tid framåt. Min utmaning är att skapa förutsättningar för att kunna förvalta det framtida Arktis på ett ekologiskt, socialt och uthålligt sätt. Den stora frågan är dock hur kommer detta Arktis att se ut? Därför är vårt arbete inom det Arktiska Rådet mycket viktigt, eftersom det är där regleringen och förvaltningen av det nya framtida Arktis fastställs."
Tom Arnbom, Arktisexpert Världsnaturfonden WWF

 

Klimatförändringar

WWFs Arktisexpert Tom Arnbom deltog på en givande isbjörnsexpedition till Svalbard. Expeditionens syfte var att räkna isbjörnshonor och deras ungar som just kommit ut ur sina vinteriden, samt att sätta på dem satellitsändare för att kunna följa deras vandringar.

Över 50 isbjörnshonor märktes men endast två av dem hade ungar, vilket är ovanligt få och oroväckande. På ingen annan plats på jorden är klimatförändringarna så tydliga som i Arktis. Flera arter är helt beroende av isen för sin överlevnad, och vi arbetar hårt för att ta reda på så mycket information som möjligt om hur vi på bästa sätt kan rikta våra insatser till ett Arktis som är i snabb förändring. 

 

Isbjörnspatrull och forskning

Klimatförändringarna drabbar Arktis fortare än väntat och isbristen medför att flera hundra isbjörnar går in i samhällen längs kusten i ryska Arktis för att leta efter mat. WWF har därför bildat en isbjörnspatrull, vars syfte är att minska konflikten mellan människor och isbjörnar och minska den illegala jakten. När läget är akut kör patrullen ut björnarna från samhällena, men den största delen av arbetet är förebyggande. Genom att lägga ut stora matdepåer av självdöda valrossar en bit utanför byarna kommer färre isbjörnar fram till husen för att leta efter matrester bland soporna. Patrullen samlar också in vetenskapliga data, besöker skolor och för diskussioner med de lokala myndigheterna.

Under de senaste åren har även valrossen påverkats av klimatförändringarna och i Ryssland arbetar WWF med att skapa nya reservat och dokumentera valrossarnas situation i samband med framtida sjöfartsleder, och olje- och gasexploatering.

 

Krafftag mot illegal jakt

Den illegala jakten av isbjörn i denna del av Ryssland uppskattas till 100-150 isbjörnar per år, men sedan isbjörnspartullens tillkomst har denna tjuvjakt minskat kraftigt. Detta tack vare att isbjörnspatrullen har stort inflytande på andra jägare längs kusten, samt att polisen efter påtryckningar från bland annat WWF har börjat ta fast tjuvjägare och ställa dem inför rätta.

 

Forskning på Svalbard

WWF stödjer även isbjörnsforskning via WWFs Arktiska Nätverksinitiativ på Svalbard och i Kanada. Dessutom pågår ett arbete om renar, där deras kalvningsområden kartläggs i relation till hur det sammanlagda framtida nyttjandet av olika sektorer kommer att påverka rennäringen. En viktig del i det arktiska arbetet, är att ta fram nya sätt för att förvalta en värld som är i kraftig förändring, exempelvis genom ekosystembaserad fövaltning.

 

WWF på plats i Arktis

Se Rhys Gerholdt från WWF i USA på plats i Arktis, då han berättar om situationen och om hur du kan hjälpa till som Isbjörnsfadder.

 

Klimatarbete


© Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF

Klimatförändringarna påverkar oss alla

Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har ofta tagit många tusen år, men nu håller medeltemperaturen på att öka snabbare än normalt på grund av växthuseffekten. Det beror främst på att oss människor.

Ungefär två tredjedelar av solens strålar absorberas vid jordens yta och i atmosfären. Resten reflekteras tillbaka till rymden. För att temperaturen inte ska stiga måste motsvarande mängd energi som kommer in också skickas ut. Men växthusgaserna i atmosfären fångar upp och skickar tillbaka en del av den utgående värmestrålningen. Det är detta som leder till den så kallade växthuseffekten.

Läs mer om klimatförändringar

 

WWF vill stoppa den globala uppvärmningen

WWF arbetar på bred politisk front och tillsammans med olika samhällsaktörer för att bromsa den globala uppvärmningen och få alla att höja blicken för att nå målen. Vi samarbetar även med många olika företag för att få dem att verka för en hållbar utveckling och för ett bättre klimat.

Vill du också ha en hållbar framtid för vår planet och för oss som bor på den? WWF behöver folkets stöd för att lösa den klimatutmaning som vi alla står inför. Bli mer klimatsmart och bidra till ett bättre klimat du också, tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer om WWFs arbete för klimatet och hur du får en mer klimatsmart vardag

  

  


© Jeremiah Armstrong / WWF-Canada

 

Earth Hour - för en ljusare framtid

Earth Hour är världens största miljömanifestation då som startade 2007 på initiativ av WWF i Australien. Idén är att människor över hela världen kan förenas i en enkel handling vid samma tid, anpassat efter deras tidszon.

Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar och att uppmärksamma och skapa engagemang i frågan. WWF arbetar för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva mer planetsmart. Men om du själv vill göra en insats finns mycket du kan göra, och ofta få en bättre livskvalitet på köpet!

Läs mer om Earth Hour och våra krav här

 

       

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

 

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

 

Är du redan fadder och vill ändra din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.
Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva


Varmt tack för ditt stöd!

 


© Staffan Widstrand / WWF

Så här används din gåva

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50 % Skydd av Arktis och isbjörnar
30 % WWFs naturvårdsarbete
10 % WWFs klimatarbete

  

10 % Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda isbjörnen, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Bli Isbjörnsfadder

Klicka här!

 

Tom Arnbom, WWFs arktisexpert

Varför är du så intresserad av Arktis?
Jag är drabbad av polarbacillen, jag tycker att Arktis är en fantastisk miljö med häftiga djur, extrema växter och dramatiska landskap. Jag vill alltid återvända dit.

Vilka är de största hoten mot Arktis?
Utan tvekan de pågående klimatförändringarna. Den plats på jorden som är mest drabbad i stor skala är Arktis. Havsisen minskar både i utbredning och i tjocklek på ett skrämmande sätt. Att isbjörnen drabbas vet de flesta, men även många andra djur har nu börjat få problem. När havsisen drar sig tillbaka öppnar sig ishavet för sjöfart och exploatering av olja, gas, mineraler och fiske. Det är viktigt att detta regleras så att vi inte råkar ut för katastrofala oljeutsläpp och utfiskade hav. På land påverkas permafrosten på tundran, som håller mer metan än vad det totalt finns koldioxid i luften. Om metanen kommer ut kan detta orsaka stora problem eftersom det är en mycket aggressiv typ av växthusgas.

Är det kört för Arktis?
Knappast, det finns fortfarande möjlighet att minska vår påverkan. I framtiden kanske vi har ett annat Arktis, med andra arter, men det gäller att se till att ekosystemprocesserna fungerar i framtiden. Jag är en sann optimist och Världsnaturfondens arbete är en viktig del i att rädda både djur och växter i Arktis; allt från att stödja isbjörnspatruller och bildandet av valrossreservat, till att diskutera med myndigheter och beslutshavare om hur man kan förvalta detta fantastiska polarområde. Ett av de bästa sätten att stödja och rädda Arktis, är genom att bli Isbjörnsfadder.