För en levande miljö på Borneo! 

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper du vår planet och hotade arter att överleva.

 

Just nu arbetar vi med att rädda regnskogen på Borneo och projekten vi driver är allt från att samla in fröer och etablera plantskolor till att skydda hotade arter och deras livsmiljöer.  

 

Du kan hjälpa oss att stoppa avskogningen, skydda och återskapa skogar. Till exempel kostar ett träd ca 50 kr att plantera och driva upp. Din gåva bidrar till en livsviktig levande miljö på Borneo!

Skänk en gåva till Borneo

(*) Obligatoriska uppgifter
Jag vill ge
100 kr 200 kr 500 kr 1000 kr
Eget belopp
kr
Ändamål

Ja, jag vill skänka en gåva till Borneo

Förnamn *
Efternamn *
c/o
Adress *
Postnummer *
Postort *
E-post
Telefon
Mobiltelefon

Betalsätt

(Visa, Mastercard, Eurocard, Maestro)
(SwedBank, SEB, Handelsbanken, Nordea)
Så här hanterar vi dina uppgifter

 

Du kan påverka klimathotet

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar kan du hjälpa till att påverka klimathotet.

Världens skogar är av central betydelse för klimatet på jorden eftersom de innehåller enorma mängder kol. Idag försvinner varje år ca 12 miljoner hektar skog i världen. Detta har negativa konsekvenser på skogarnas funktion som kolsänkor, men avskogningen i sig står även för närmare 17 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Om inte utvecklingen av dessa utsläpp stoppas, kommer det inte vara möjligt att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader.

Världens skogar rymmer även många andra värden. En stor del av världens växter och djur finns i skogen. Som exempel täcker de tropiska skogarna endast 7 procent av jordens landyta men här finns över hälften av alla växt- och djurarter. Många människor som lever under fattiga förhållanden har skogen som sin främsta inkomstkälla.

Våra trädplanteringsprojekt syftar antingen till att återskapa skogar eller att ge lokalbefolkningen ved och andra nyttigheter som alternativ till att ta detta från befintliga skogar.

En gåva till WWF är en gåva för en levande planet – tack för ditt värdefulla stöd! 

Är gåvan en present?

Skriv ut ett fint gåvodiplom!

 

 


Här arbetar WWF

Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. Här finns över 15 000 olika växtarter, av vilka 6 000 inte förekommer någon annanstans i världen. Här kan man även hitta orangutangen, trädleoparden och skogselefanten.

Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren och stora områden har avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer. Idag återstår endast 50% av Borneos skogar.

Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. –Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen. Bidragen till detta trädprojekt går till WWF Indonesien, som har flera trädplanteringsprojekt.

Vissa är små lokala initiativ, andra är större satsningar för att restaurera hela landskap. Här planterar lokalbefolkningen inhemska trädarter för att återigen länka samman skogar som varit isolerade från varandra.Plats: Borneo (Kalimantan)
Trädarter: Ett 20-tal inhemska trädslag för att restaurera låglands- och bergsregnskog.

 
© Allan Carlson / WWF


 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se