Ditt testamente kan hjälpa naturen

Genom att komma ihåg Världsnaturfonden WWF i ditt testamente gör du en stor insats i arbetet med att bevara en levande jord till kommande generationer.


Alla ärenden kring testamentsfrågor hanteras konfidentiellt av Världsnaturfonden. WWF tar som testamentstagare ett ansvar för att testamentet verkställs på ett värdigt sätt, samt med respekt för allt det som testamentet omfattar. Om du i framtiden vill göra ändringar i ditt testamente har du ingen skyldighet att meddela detta till WWF.


Världsnaturfonden är befriat från reavinstbeskattning av testamenterade värdeinnehav.

 

Den goda viljan – en handbok i att skriva testamente

I Världsnaturfondens skrift om testamenten, Den goda viljan, kan du läsa om vad lagen säger och hur man går till väga när man skriver sitt testamente. 

 

Använd formuläret nedan för att beställa handboken Den goda viljan - helt utan kostnad.

Beställning av Den goda viljan

(skickas till dig per post utan kostnad)

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

 

Har du frågor?

Om du har ytterligare frågor kring hur man testamenterar till WWF är du välkommen att kontakta Ulf Holmberg.

Adress:
Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna

Tel: 08-624 74 00
E-post: Ulf Holmberg

ulf.holmberg@wwf.se

Organisationsnummer: 802005-9823


Världsnaturfondens WWFs naturvårdsarbete är helt och hållet beroende av frivilliga bidrag. I många av de länder där WWF idag är verksam utgör intäkter från testamenten en betydelsefull inkomstkälla för finansieringen av våra räddningsinsatser till förmån för hotade djur, växter och deras livsmiljöer.

 

 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se