Köttguiden

Kött och antibiotika

Kött och antibiotika

Antibiotika är ett läkemedel som räddar liv, och som används för att behandla bakteriesjukdomar hos människor och djur. Bakterierna kan dock anpassa sig och bli motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Resultatet blir att medicinerna gradvis förlorar sin effekt. Det här är en av våra stora folkhälsoutmaningar.

Enligt WHO används det globalt sett mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Främsta orsaken är att antibiotika ges till samtliga djur i en grupp för att stimulera tillväxt och/eller förebygga sjukdom. Köttguiden presenterar kriterier för mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i köttproduktionen.

Antibiotika förekommer inte i köttet vi äter. Det är användningen i produktionen som ger indirekta effekter på vår folkhälsa, eftersom det blir ökande antibiotikaresistens bland bakterier.

Köttguiden bedömer inte mängden antibiotika som används, eller om antibiotika kan spåras i köttprodukterna. I Köttguiden bedömer vi endast hur ansvarsfull användningen av antibiotika är. Det hade varit önskvärt att kunna bedöma både mängden antibiotika som används till respektive djurslag i olika länder samt vilken typ av antibiotika som används då även detta är en viktig parameter för hur det påverkar vår möjlighet att bota sjukdomar. I dagsläget finns dock inte denna statistik men vi hoppas kunna utveckla kriteriet för antibiotika i framtiden.

I Sverige har vi ett gott läge

I Sverige har vi låg förekomst av antibiotikaresistens. Det beror på att vi i Sverige under lång tid arbetat för friska djur och en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Sverige var först i världen 1986 med att förbjuda antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. I de flesta länder ges ungefär 90 procent av all antibiotika som gruppbehandling i foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra drygt 10 procent.

Inom EU börjar man komma ikapp

Användning av antibiotika i tillväxtstimulerande syfte förbjöds 2006 inom EU och det finns nu även krav på veterinär ska skriva recept för att djuren ska få antibiotika. Inom EU rapporteras försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur årligen av Europeiska läkemedelsmyndigheten. I bilden nedan ser man skillnaden mellan olika länder inom, och några utom EU när det gäller mängd antibiotika per kg djur för livsmedel.

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2017 uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). PKU motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land, uttryckt i kilo. Måttet är trubbigt och därför ska siffrorna tolkas med försiktighet. Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Som diagrammet visar är det stora skillnader mellan olika EU-länder. Detta kan till viss del förklaras med skillnader i djurslag som föds upp i landet.  Redovisningen av dessa siffror har satt igång processer i många EU-länder. Nyligen publicerade EU-kommissionen en vägledning för ansvarsfull antibiotikaanvändning i djurproduktionen. Den tar också upp frågor som rör handelns ansvar och hur viktigt det är att upplysa konsumenter som kan bidra genom att välja mindre men bättre kött.

Globalt ser det sämre ut

I och med den ökande intensiva djurhållningen globalt ökar fortfarande användningen av antibiotika i djurhållningen. Ett flertal initiativ har dock tagits av olika globala aktörer. WHO har en global handlingsplan mot antibiotikaresistens som bland annat uppmanar medlemsstaterna att anta nationella planer som omfattar både användningen till människor och djur.3  Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har också antagit en resolution om antibiotikaresistens och ansvarsfull antibiotikaanvändning.4 Trots dessa globala initiativ så är regelsystemen i länder utanför EU ofta underutvecklade.

Sammanfattningsvis finns det stora utmaningar med användningen av antibiotika i djurproduktionen. WWF hoppas att antibiotikakriterier i Köttguiden ska bidra till att sätta ljus på denna fråga och göra produktion och konsumtion av kött mer hållbar.

Trafikljus_köttguiden_1600x1200

Frågor med svar om Köttguiden

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Läs svaren här

Köttguiden

Köttguiden – konsumentguide för kloka matval

Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Köttguiden gör det lätt att välja rätt.

Köttguiden

Källor

  1. amr-review.org/file/333 2016-02-22
  2. www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs/documents/leaflets/2014/02/28/reduced-and-responsible-use-of-antibiotics-in-food-producing-animals-in-the-netherlands 2015-11-27
  3. www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/ 2015-11-27
  4. www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_RESO_AMR_2015.pdf 2015-11-27

Kontakt

Hjälp till att förbättra Köttguiden

Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på mat@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 15/11/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se