Köttguiden

Kött och vattenåtgång

Kött och vattenåtgång

Som vi visar i Köttguiden är det stor skillnad i miljöpåverkan från olika sorters kött, beroende på hur och var de produceras. När det gäller vatten är det extra komplicerat. Här berättar vi mer om köttets vattenavtryck för att nyansera bilden av hur mycket vatten det går åt vid köttproduktion.

Vattenfotavtryck är ett sätt att analysera hur mycket vatten som går åt till att producera en viss vara. När det gäller kött är vattenfotavtryck omdiskuterat eftersom nötköttet ofta lyfts fram som mycket krävande, bland annat i den omdebatterade filmen Cowspiracy. Studier (The hidden water resource use behind meat and dairy) uppger vattenfotavtryck för nötkött på cirka 15 000 liter vatten per kg nötkött. Motsvarande siffror för griskött och kycklingkött ligger på cirka 6 000 respektive 4 000 liter vatten.

Dessa siffror är korrekta men delvis missvisande om de inte nyanseras.

Grönt, blått och grått vatten

Vattenavtrycket delas in i grönt, blått och grått vatten. Det gröna vattnet är framför allt regnvatten som faller på fodergrödorna. Blått vatten är vatten som tas upp ur vattendrag och grundvatten för att bevattna grödorna, och grått vatten är föroreningarna som produkten orsakar i vattendragen. Det är framför allt det blå och grå vattenavtrycken som orsakar problem i omgivningen, och dessa problem kan vara olika stora beroende på var i världen problemen uppstår. Det gör att vattenfotavtryck behöver nyanseras och kompletteras med en analys för att fungera som verktyg.

Läs mer om vattnets fotavtryck hos Water Footprint Network 

Svensk nötkött kräver mindre bevattning

Vattenavtrycket för nötkött som produceras i Sverige består i huvudsak av grönt vatten, det vill säga regnvatten som skulle fallit oavsett. I en studie från 2010 (Analys av blått och grönt vattenfotavtryck för nötkött från ICA:s sortiment) som undersökte svensk nötfärs kom man fram till att det blå och gröna vattenavtrycket var tillsammans ca 14 500 liter, men det blå vattenavtrycket var endast omkring 200 liter vatten per kg nötfärs. Det gör nötkött som producerats här i Sverige ett mer hållbart alternativ sett ur ett vattenperspektiv. Däremot, nötkött som produceras med fodermedel från länder där grödor bevattnas i större utsträckning får ett högre vattenavtryck.

WWFs vattenriskfilter ett användbart redskap

Det finns fler verktyg som kan komplettera analysen av vattenavtryck för kött. Till exempel är Water stewardship WWFs metod att utmana företag att anta den utmaning deras produktion innebär för vatten. Företagen jobbar då engagerat i samverkan med hela sektorn för en policyutveckling som löser till exempel regionala övergödningsproblem. Världsnaturfonden WWF har därför utvecklat Water Risk Filter, ett redskap för företag att analysera sina affärsrisker kopplade till vattenförsörjning i områden där man producerar en vara. Det ger en mer rättvis bild av själva problemet, men är kanske inte lika slagkraftigt som bilden av vattenfotavtrycket. Det är det naturliga steget att ta när man förstått att vattenfotavtrycket påverkar miljön.

Köttguiden är inte idag utvecklad för att ge svar på vattenpåverkan av olika typer av kött. Det är något som skulle kunna utvecklas i framtiden om efterfrågan finns och metoder kan tas fram.

Trafikljus_köttguiden_1600x1200

Frågor med svar om Köttguiden

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Läs svaren här

Köttguiden

Köttguiden – konsumentguide för kloka matval

Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Köttguiden gör det lätt att välja rätt.

Köttguiden

Kontakt

Hjälp till att förbättra Köttguiden

Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på mat@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se