© WWF-Canon / Cat Holloway

 

 

Det är inte för sent att få havsmiljön på rätt köl

2015-06-24 (Publicerad i GP)
Havens årliga omsättning värderas till cirka 21 tusen miljarder kronor, vilket motsvarar världens sjunde största ekonomi, enligt en ny WWF-rapport. Men hoten ökar. Överfiske, övergödning, klimatförändringar och spridning av plast och kemikalier har redan fått stora effekter.
Nu måste vi alla agera för en långsiktigt hållbar förvaltning av våra hav, så att vi säkrar vår framtida välfärd. Det skriver representanter för Världsnaturfonden WWF, Göteborgs stad, Stena AB, Sjöfartsmuseet Akvariet och Västra Götalandsregionen i en debattartikel i  Göteborgsposten GP idag.

 

Debate article in English

Om det som sker i havet hände på land skulle det toppa löpsedlarna, nyhetssändningarna och beslutsfattarnas agendor. Men så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det få som förstår det allvarliga läget. Ofta dröjer det allt för länge innan vi ser effekterna av överfiske, övergödning, utsläpp, klimatförändringar, och spridning av plast och kemikalier.
Vi är många som oroas av hoten mot havsmiljön. Men vi är också många som vill agera för att rädda haven och säkra en hållbar framtid.

Havsmiljön står på agendan under Volvo Ocean Race i Göteborg. Den 26 juni arrangerar WWF tillsammans med näringslivet och andra aktörer seminariet ”Att segla över haven är en utmaning – att rädda dem är ännu större”! Att stoppa ohållbar exploatering och bidra till en hållbar havsförvaltning är en samhällsfråga med avgörande betydelse för livet på planeten.

Stressad marin miljö


Sorgligt nog är hoten många. Nordsjön är i dag ett av världens mest industrialiserade hav och exploateringstrycket mot Östersjön hårt. Koldioxidutsläppen gör att pH-värdet sjunker och vattnet i världens hav försuras, vilket drabbar djur som bildar kalkskal, till exempel koraller, musslor och kräftdjur. Deras framtid blir osäker och vi förlorar de tjänster de producerar. Det innebär också stor stress för fiskar, valar och sjöfåglar i den marina miljön.

Globalt sett är cirka 90 procent av de kommersiella fiskbestånden fullt nyttjade eller överfiskade. Enbart Stilla havets bestånd av blåfenad tonfisk har minskat med 96 procent jämfört med när det kommersiella fisket startade.
Den ökande nedskräpningen av plastavfall är ett annat växande problem. Det märks tydligt på ”plastöarna” i oceanerna, där djur skadas och kvävs. Kemikalier som följer med mikroplasten påverkar hela näringskedjan inklusive oss människor som konsumenter av mat från havet. Östersjön och Västerhavet är också drabbade.

Viktigt matförråd


Två tredjedelar av den årliga ekonomiska omsättningen från havet är direkt beroende av friska ekosystem och ansvarsfull förvaltning, visar WWF-rapporten Reviving the Ocean Economy. Enligt FN får omkring tre miljarder människor sin viktigaste protein- och matförsörjning från haven. Korallreven är viktiga barnkammare och matförråd för många arter, men ger även jobb och skydd för hundratals miljoner människor som lever vid kusterna.
Det är inte för sent att vända utvecklingen och få havsmiljön på rätt köl. Men det krävs att alla aktörer jobbar för ett långsiktigt nyttjande av resurserna och respekt för havens ekosystem. Förstörda havsmiljöer måste återställas, lokalbefolkningar få del av inkomsterna som havet ger och satsning ske på ren teknik och förnybar energi. Många nya jobb kan skapas, exempelvis genom hållbar turism.

Vi som möts för att diskutera havsmiljöfrågor på Volvo Ocean Race i Göteborg vill bidra till detta. Redan idag jobbar vi för hållbar teknik, innovativa nya lösningar och informations- och opinionsbildning. Exempelvis beslutade kommunstyrelsen i Göteborgs stad den 10 juni att fasa ut inköp, användning och spridning av produkter som innehåller mikroplast.

Ansvarsfull förvaltning


Vi välkomnar att Sverige tar viktiga steg mot en nationell havsplanering. Nu vill vi också uppmana alla politiker att gå i bräschen för en ansvarsfull regional och global havsförvaltning. Lika viktigt som att vi själva tar ansvar är det att den yngre generationen involveras i utmaningarna att rädda havsmiljön.
Vi uppmanar regeringen att agera och driva på för att skydda minst 10 procent av representativa kust-och havsområden i Sverige och globalt senast 2020 i enlighet med Nagoya-avtalet. Ett annat viktigt steg är att Sverige och världens länder i september röstar för FN:s globala mål för hållbar utveckling med tydliga mål för haven. Tydliga strategier krävs liksom åtgärder och finansiering för att skydda ekosystemet.

Det behövs också en global handlingsplan för att stoppa havens uppvärmning och försurning. I december 2015 möts världens länder på FN:s klimatmöte i Paris och vår förhoppning är att världens ledare där kan skriva under ett ansvarsfullt och ambitiöst klimatavtal, för haven, planeten och mänskligheten.

Håkan Wirtén
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Anneli Hulthén (S)
ordförande kommunstyrelsen Göteborg Stad

Ulf Kamne (MP)
kommunalråd med ansvar för miljöfrågor, Göteborgs stad.

Claes Berglund
miljö- och samhällsansvarig Stena AB

Björn Källström
fil dr och enhetschef Akvariet Sjöfartsmuseet

Birgitta Losman (MP)
regionråd Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 2015-06-26

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se