Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Biologisk mångfald

 

 

Foto: Germund Sellgren

 Planetens biologiska mångfald är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. Den biologiska mångfalden minskar år efter år. Växter och djur hotas. Kunskaper om hur naturen fungerar är viktig för oss alla. Här presenterar vi några satsningar för att levandegöra kunskaperna om det levande.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Myller av liv

Här finns ett myller av fakta, bilder och filmer om vår natur.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Naturens kalender

Rapportera! Följer du årstidernas skiftningar i naturen? Då kan du bidra till forskning och miljöövervakning genom att rapportera dina observationer här.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Naturens tjänster

En handledning för åk 4-9 hur man kan arbeta med naturens gratistjänster de så kallade ekosystemtjänsterna.

Foto: Germund Sellgren, WWF

Uppgiftsbanken

Här kan du söka på mängder av uppgifter utifrån årstid, lokal, skolstadium med mera. 

 

 

Senast uppdaterad 2017-05-12