Elevkalkylator

Hej och välkommen till WWFs elevkalkylator!

Här kan du testa hur stort ekologiskt fotavtryck du har. Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på den yta som krävs för din konsumtion och den yta som krävs för allt avfall som du bidrar med. Om alla i världen levde som vi i Sverige skulle det behövas drygt tre jordklot — men vi har bara en planet att leva på. Läs mer »

I elevkalkylatorn kan du testa ditt ekologiska fotavtryck inom fem fyra behovsområden: mat, energi, transporter, kläder/elektronik och avfall Läs mer »

Så här använder du Elevkalkylatorn »

Kalkylatorn räknar också ut hur mycket koldioxid som bildas. De alltmer ökande växthusgaserna, bland annat koldioxid, orsakar den pågående klimatförändringen.

När du har fått värdet för ditt eget ekologiska fotavtryck kan du jämföra det med dina kamraters avtryck. Vad kan du och de andra där hemma göra för att minska det ekologiska fotavtrycket? Låt gärna de där hemma mäta sina fotavtryck också!

Kan du minska ditt ekologiska fotavtryck och utsläpp av koldioxid?

Logga in
E-postadress:
Kom-ihåg-ord:

Första gången här? Registrera dig så sparas dina mätvärden! Mata in din e-postadress och ett valfritt lösenord ovan! [Om registrering]

Redan registrerad? Logga in så hämtas dina tidigare mätvärden och resultat!

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SUMMA:
0,0 glha
0,0 kg
» Detaljerad resultatsida

Förklaring »