Earth Hour, 30 mars 2019 

Vår livsstil påverkar världens fattiga allt mer

Sverige klättrar på listan över länder med störst ekologiskt fotavtryck. Senaste Living Planet Report visar att vi som bor i Sverige har det tionde största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen. Vi lever som om vi hade cirka 4 jordklot. Vår konsumtion leder till arbetstillfällen men i allt högre grad även till fattigdom, flykt och krig i andra länder. Visst är det orättvist?


I Sverige lever vi nu som om vi hade 4,2 jordklot.Juan Carlos DEL OLMO / WWF-Spain


Den 30 mars 2019 klockan 20.30 deltar hundratals miljoner människor i Earth Hour, världens största miljömanifestation. Det skickar en viktig signal till politiker, investerare, näringsliv och andra makthavare om att ta klimatförändringen och den globala orättvisan på allvar. Plustecknet i Earth Hour-loggan står för ”beyond the hour” – att själv agera för klimatet!  Genom att förändra våra vanor när det gäller bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken kan vi förbättra livsvillkoren för både oss själva och för människor i andra delar av världen. Det vill säga, om vi ser över hur vi reser, äter, bor och placerar våra pengar, kan vi kraftigt minska vår klimatpåverkan. Vi kan också ta fram smarta lösningar och sprida dessa så att vi i stället bidrar positivt. 

 

Fattiga drabbas hårdast

FNs klimatpanel IPCC slår i sin senaste rapport fast att klimatförändringar nu påverkar alla kontinenter och hav, och att världens fattiga drabbas mest trots att de bidragit minst till situationen. Alla världens länder har skrivit under sammanfattmingen. Där konstateras att klimatförändringen väntas sänka ekonomisk tillväxt, göra fattigdomsbekämpning svårare, urholka livsmedelssäkerhet, förlänga existerande fattigdomsfällor och skapa nya fattigdomsfällor.

Vasaparken i Västerås Foto: Clifford Shirley

I Sverige har vi goda förutsättningar att se till att vår livsstil blir hållbar. Vi lever i en demokrati med många och starka frivilligorganisationer. Det ger oss förutsättningar att påverka våra politiker att följa klimatkonventionens beslutade mål och göra det enklare att leva miljövänligt.

Det politikerna bör göra är att göra det lätt och lönsamt att åka kollektivt, köpa ekologisk och vegetarisk mat, energieffektivisera våra hem och placera våra pengar hållbart. Då kan vi tillsammans minska våra fotavtryck.

 

Värderingsdriven konsumtion ökar

Många människor i Sverige är idag är mer intresserade av livskvalitet och att konsumera efter värderingar. Det är positivt!

 

Antalet körkortsinnehavare minskar medan ekologiska livsmedel slår nya försäljningsrekord. Att handla begagnade prylar och kläder har gått från trend till att nu vara en naturlig del av mångas köpbeteende. Hälften av de tillfrågade i en undersökning från WWF vill också ha solceller eller solpaneler på sina tak.

Det här är bara några saker som visar att vi är på väg mot en mer cirkulär och klimatsmart ekonomi. Om det dessutom får stöd i politiken, näringslivet och hos investerarna i stort kan snart stora förändringar mot en ljusare framtid bli verklighet. Den nya förslagna klimatlagen är ett viktigt steg i rätt riktning.

 

Konsumtion ger torka

Pojke i Uganda som bär ved till familjens uppvärmning. Foto: Kate HoltEn stor del av Sveriges ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp från vår konsumtion. Det påverkar i sin tur klimatet och får stora konsekvenser för fattiga människor i andra delar av världen, och i förlängningen även oss själva. Det leder till exempel till torka, skyfall, översvämningar, försurning av haven och höjning av havsytan. Allt detta får konsekvenser för människors möjlighet att leva goda liv.

 

År 2050 kan antalet människor på flykt på grund av klimatförändringar vara 200–700 miljoner om utvecklingen inte vänder snart. Genom att förändra våra konsumtionsmönster och minska våra koldioxidutsläpp bidrar vi till möjligheterna för fattiga länder att utvecklas.

 

Hög tid för omställning

Svenskens genomsnittliga fotavtryck ökar samtidigt som allt fler vill ha ett lugnare, hälsosammare liv med mindre stress, press och masskonsumtion, men mer tid för familj, vänner och intressen.

Det är därför hög tid för våra politiker, näringsliv och investerare att hjälpa oss att ställa om till en livsstil som både vi i Sverige och människor i hela världen skulle må bättre av.

Håller du med? Visa makthavarna att du vill se krafttag i klimatfrågan genom att delta i Earth Hour, lördag 30 mars 2019 klockan 20.30-21.30.
 


Läs mer:

1,3 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet. Mer än 800 miljoner människor lever fortfarande i extrem fattigdom. En viktig förutsättning för att bekämpa fattigdomen är att världens fattiga länder får bättre tillgång till långsiktigt hållbar, förnybar energi.
Delta i Earth Hour och tänd hopp  

 

 

 

Film: Klimatvittnen

Lyssna på berättelser från några av världens klimatvittnen, om hur deras liv, och miljö, påverkas av klimatförändringarna. Här får vi träffa Pedro från Peru som ser glaciärerna smälta, Sadia från Pakistan som får anpassa sin vardag efter när det finns vatten tillgängligt, och Zenabou från Burkina Faso som ser hur det viktiga lokala jordbruket blir lidande.


 

Senast uppdaterad 2018-11-13

 

Bilen, biffen, bostaden, börsen, butiken ...


Minska din köttkonsumtion kraftigt, men öka mängden gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och planeten på.

Visste du att våra transporter, vår mat, våra byggnader, vårt sparande och vår konsumtion av prylar och kläder orsakar enorma koldioxidutsläpp? Därför måste Sveriges politiker göra det lätt och lönsamt att leva klimatsmart. Klicka på ikonerna för att få veta hur dessa fem områden påverkar vår planet och vad vi kan göra åt det!


Läs mer om:
Bilen
Biffen
Bostaden
Börsen

Butiken

Läs mer om WWFs Living Planet Report

WWF ger stöd till lokalt engagemang


Bevarad biologisk mångfald och hållbara ekologiska fotavtryck är förutsättningar för långsiktig fattigdomsbekämpning och en globalt hållbar utveckling. WWF arbetar med att stärka civilsamhällets organisationer runt om i världen i deras arbete med att bevara lokala naturresurser. Människor som själva är engagerade i att skydda naturen och utveckla sina länder på ett hållbart sätt.


Läs mer om arbetet och olika projekt

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Läs gärna frågor och svar eller kontakta:
 

Cecilia Stenström, Projektledare för Earth Hour


Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour
cecilia.stenstrom@wwf.se