Foto: U. Leone / CreativeCommons / Pixabay

Så arbetar WWF för hållbar mat

WWF arbetar på flera nivåer för att produktion och konsumtion av livsmedel ska bli hållbar – i Sverige och globalt. Det betyder att vi påverkar människors matval i butiken, men också arbetar med politisk påverkan. På följande sidor kan du läsa mer!


 

Några av WWFs projekt och initiativ:   

Foto: Pixabay/CreativeCommons/Tracy Lundgren
 

One Planet Plate gör skillnad – en måltid i taget

Vill du äta för en levande planet? Då ska du läsa om One Planet Plate!

 Det här är One Planet Plate

  

Hållbar Livsmedelskedja, en satsning tillsammans med företag i livsmedelsbranschen

I initiativet Hållbar Livsmedelskedja samlas ett flertal svenska livsmedelsföretag för att öka omställningstakten och samarbeta för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och matkonsumtion i Sverige. WWFs roll är att leda, inspirera och driva på för en mer hållbar livsmedelskedja. Initiativet startade redan 2015 och under 2018 har vi bland annat presenterat ett dokument som vägleder till mer hållbara produkter i livsmedelskedjan. Initiativet nominerades under 2018 till Livsmedelspriset som delas ut av Livsmedelsföreningen.

Läs mer på www.hallbarlivsmedelskedja.se

 

Foto: pixabay /creativecommons

 

Sveriges mest hållbara matbutik

Vilken är Sveriges mest hållbara matbutik? White Guide och WWF står bakom en ny grön kartläggning av dagligvaruhandeln ur ett hållbarhetsperspektiv.

Allt om utmaningen 

 

 

© naturepl.com / Anup Shah / WWF © WWF-US/Des Syafriza

 

Palmolja, soja och förändrade marknader

Arbetet med att påverka produktionen av globala grödor i en mer hållbar riktning är ett av de många verktyg WWF använder för att skydda värdefull natur.
Förändrade marknader för palmolja och soja
Palmolja – en viktig men problematisk produkt

Soja – en växande proteinkälla med problem

 

 

Foto: Monkey Business Images / shutterstock

 

Årets Hållbara Skolmatskommun

De behövs ett större engagemang för att barnens skolmat ska bli hållbar. Med priset ”Årets hållbara Skolmatskommun” vill WWF och White Gude Junior inspirera Sveriges kommuner att engagera sig för skolmåltiderna.

Mer om Årets Hållbara Skolmatskommun

 

 

Foto:kzenon / shutterstock

 

Nätverket Hållbara restauranger

WWF delfinansierar nätverket Hållbara restauranger. Här inspireras restaurangnäringen och dess besökare att göra aktiva val som minskar påverkan på naturens resurser. 

Mer om Hållbara restauranger 

 

 

© Jan Wärnbäck / WWF-Sweden © Ola Jennersten / WWF-Sweden

 

Naturbeteskött

Naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker.  För att de ska bevaras och utvecklas krävs bland annat en tydlig marknad och efterfrågan på naturbeteskött.

Läs mer om naturbeteskött

 

 

Årets Östersjöbonde visar vägen

Utmärkelsen Årets Östersjöbonde (Baltic Farmer of the Year Award) lyfter fram goda initiativ från gårdarna runt Östersjön. Allt för att inspirera både lantbrukare och beslutsfattare inom jordbrukssektorn.

Allt om Årets Östersjöbonde

 

 

Våra krav på EUs jordbrukspolitik

EUs jordbrukspolitik (CAP) bidrar tyvärr inte till ett hållbart jordbruk. WWF kräver att CAP reformeras.
Så måste CAP förändras 

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-09-12

Välj mindre men bättre kött!

 

Du kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion, genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

 

WWFs Köttguide gör det lätt att välja – ladda ner den som mobilapp, spara ner den som pdf och läs mer här!

Välj rätt fisk!

 

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

 

Välj rätt fisk! Kolla WWFs Fiskguide på webben, ladda ner den som mobilapp och läs mer här!

Utbildningsmaterial

 
Mat på hållbar väg vill berika och bredda undervisningen om mat, från jord till bord. Handledningen består av en faktadel och en övningsdel och riktar sig till lärare och elever i åk F-9.

Mat på hållbar väg

Vår vision om den
hållbara maten

pixabay/creativeCommons

 

God, hälsosam och säker mat, som producerats på ett hållbart sätt . Så äter vi i framtiden om WWF får bestämma!

 

Läs WWFs vision om den
     hållbara matproduktionen