WWF-Canon / John MacKINNON

Människor, miljö och natur i samverkan

 

WWF samarbete med lokalbefolkningen i Kamerun

 

En viktig lärdom för WWF under de gångna fem decennierna är att det är avgörande att lokalbefolkningen deltar och har en aktiv roll i naturvårdsarbetet. Med stöd och engagemang från lokalbefolkningen har naturvårdsarbetet större förutsättningar att bli framgångsrikt, samtidigt som både människorna, naturen och miljön blir vinnare.


Genom ett nära samarbete mellan lokalbefolkningen och lokala myndigheter i arbetet med att skydda bergsgorillorna i gränsområdet mellan Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda och Uganda, har gorillorna ökat i antal, även under de svåra åren med oroligheter och inbördeskrig. Vinsterna för lokalbefolkningen är stadiga inkomster från den gorillabaserade turismen i området och en omfattande projektverksamhet för att bredda den lokala försörjningen genom nya och innovativa inkomstmöjligheter som innefattar trädplantering, biodling och att skapa nya marknader för medicinalväxter.

 

I Rufiji-Mafia-Kilwa Seascape i Tanzania har ett massivt överfiske ersatts av ett kontrollerat. Tack vare att kustsamhällena själva har fått ansvar för fiskezonerna har antalet fiskare begränsats, fiskelicenser införts och olagliga eller skadliga fiskeredskap beslagtagtagits, allt för att införa en hållbar förvaltning och värna om att fiskbestånden ska bevaras och långsiktigt kunna nyttjas hållbart.
 

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte
att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.

 

WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

 

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år  

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-28

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia