© WWF / Cat Holloway

 

 

WWF:”Fiskekvoter för 2018 drabbar redan hårt pressade bestånd”

2017-10-10

Sent i natt kom EUs fiskeministrars beslut om 2018 års fiskekvoter. Förslaget om ett ålfiskestopp i Östersjön röstades ned och kvoterna för torsken hamnar långt över forskarnas rekommendationer för västra beståndet där rådet är att minska med tjugo procent. Världsnaturfonden WWF är besvikna över att Sverige inte lyckades bättre i förhandlingarna. Ålen drar det kortaste strået och förlorar stärkt livsrum men även torsken får det fortsatt kämpigt framöver. För laxen är kvoten i linje med forskarnas råd, men man måste fortsatt värna om de vilda bestånden i regionen och skapa fria vandringsvägar i älvarna.

 

WWFs fiskeexpert Inger Näslund kommenterar besluten:
- Årets kvotbeslut visar att medlemsländerna fortsatt ignorerar den tuffa situationen för vissa fiskarter. Ålen är starkt hotad och torsken är sedan flera år i en svår situation i Östersjön, och behöver varenda möjlighet att växa till sig för vi ska kunna säkra framtida bestånd och fiske framöver. Vi hade förväntat oss mer radikala beslut för dessa arter.

- Vi är besvikna på att den svenska förhandlingslinjen inte fick med sig andra länder för EU-kommissionens förslag om ett ålfiskestopp i Östersjön 2018. Att stå fast vid inställningen om att återetablera och skapa hållbart fiske bör gälla alla fiskarter, inte minst de som är starkt hotade och bara har kvar några få procent av ursprungsbeståndet. Vi hade velat se länderna runt Östersjön ställa upp för ett ålfiskestopp i Östersjön och därefter i hela Europa, samtidigt som man tydligt klargjort vikten av fria vandringsvägar för ål i rinnande vatten.

 

För mer information

Inger Näslund, expert havs-och fiskefrågor WWF, 070-105 30 57 eller inger.naslund@wwf.se

Läs mer om WWFs syn på EU-kommissionens förslaget om ålfiskestopp i Östersjön här:

WWF välkomnar EU-förslag om ålfiskestopp

Senast uppdaterad 2017-10-10

 

Pressbilder

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon.jpg

Ål (Anguilla Anguilla). Foto: Erling Svensen / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Torsk (Gadus Morhua) Foto: Erling Svensen / WWF

Torsk (Gadus Morhua) Foto: Erling Svensen / WWF

Ladda ner bilden högupplöst