Borneo – Lösningar


Borneo - bländande vackert. © WWF-Canon / Alain COMPOST

  

Det är nu eller aldrig

Med projektet Borneos hjärta försöker WWF bidra till att bevara 220 000 km2 av sammanhängande regnskog på Borneo. Det ska ske genom upprättandet av skyddsområden och andra nödvändiga åtgärder för att garantera överlevnaden för Borneos unika biologiska mångfald.

Eftersom skog fortfarande skövlas på Borneo står det klart att det befintliga nätverket av skyddsområden inte kommer att räcka till för att rädda regnskogarna. De befintliga skyddsområdena ligger för utspritt och är för känsliga för överexploatering för att kunna trygga skogarnas fortbestånd.

Det krävs nytänkande för att komma till rätta med problemen. Nya skyddsområden kommer att behöva inrättas, men framför allt måste de skyddsområden och sammanhängande skogar som redan finns skyddas från vidare förfall och undergång. Som det är nu förväntas den negativa utvecklingen tvärtom att accelerera.

 

© WWF-Canon / Alain COMPOST

© WWF-Canon / Alain COMPOST

 

Projektet Borneos hjärta vilar på tre grundpelare:

 

• Skapa nya skyddade områden och förbättra skyddet i redan existerade. Världsnaturfonden WWF arbetar bland annat i nationalparken Kayan Mentarang i den Indonesiska delen av Borneo.

• Öka andelen gröna investeringar och produktionen av miljöcertifierade råvaror så som tex RSPO och FSC.. 

• Samordning mellan länderna och gränsöverskridande skyddade områden.
 

Läs mer:

Övergripande mål

Finansiering

Hur Du kan hjälpa till?

Senast uppdaterad 2010-10-28