Gå till huvudinnehållet
Vinterskog

Projekt ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Avskogning är ett allvarligt problem i världen och många arter hotas av utrotning. Sedan 2002 har WWF och IKEA ett partnerskap där vi arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Över 30 procent av jordens landyta täcks av skog. Skog är den viktigaste livsmiljön för en mångfald av arter. Samtidigt är den en värdefull resurs för oss människor, genom att bidra med produkter som virke, fibrer, föda och mediciner. Men många arter hotas av utrotning på grund av avskogningen. Genom att skogsbruket blir mer ansvarsfullt, kan vi slippa mycket avskogning och illegal skogsavverkning.

Ett ansvarsfullt skogsbruk måste leva upp till speciella miljömässiga krav, men också sociala och ekonomiska krav om arbetsvillkor och hänsyn till lokalinvånares rättigheter. En trovärdig certifiering är ett betydelsefullt verktyg för att främja och garantera ansvarsfullt skogsbruk där skogens biologiska och kulturella värden bevaras. WWF bedömer att FSC, Forest Stewardship Council, är det enda trovärdiga system som finns i nuläget för att certifiera ansvarsfullt skogsbruk.

Sedan 2002 har WWF och IKEA ett partnerskap där vi bland annat arbetar för att främja ansvarsfullt skogsbruk och ansvarsfull handel med träprodukter. Partnerskapet har pågående skogsprojekt i tio länder i Europa och Asien (Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Indonesien, Kambodja, Kina, Laos, Rumänien, Ryssland, Ukraina och Vietnam) för att se till att skogarna kan brukas och samtidigt bevaras för framtida generationer. Hittills har det bidragit till att cirka 40 miljoner hektar skog har certifierats som ansvarsfullt brukad.

Ett sätt att främja ansvarsfullt skogsbruk är att öka medvetenheten och utveckla kapaciteten att bruka skogen enligt kriterierna i FSC.

Partnerskapet arbetar också för att utveckla certifieringssystemet och olika aktörers deltagande i utformningen av specifika kriterier. Detta görs genom att ta fram nationellt anpassade skogsbruksstandarder för FSC. Det görs också genom att förbättra verktygen för kartläggning och förvaltning av skog med höga naturvärden, så kallad High Conservation Value Forest (HCVF).

Skövling av akacia i Vietnam

Resultat

Partnerskapet har bland annat bidragit till att:

  • Ytan FSC-certifierad skog i Ryssland har ökat från runt 300 000 hektar år 2002 till över 38 miljoner hektar i oktober 2014.
  • En kursbok om hållbart skogsbruk har publicerats och används nu vid 40 ryska universitet.
  • Över 3,2 miljoner hektar i Kina var certifierade i oktober 2014, varav partnerskapet har bidragit till att cirka 2 miljoner hektar certifierats.
  • Projektet har introducerat konceptet High Conservation Value Forest i Kina och det finns nu med i den nationella skogsförvaltningsplanen.
  • I Laos FSC-certifierades de första rottingprodukterna någonsin år 2011. Nu står Vietnam och Indonesien på tur.
  • Över 3 miljoner hektar skog i Rumänien och i Bulgarien hade i slutet av 2014 blivit FSC-certifierad med hjälp av partnerskapet.
  • I Rumänien, Bulgarien och Ukraina har High Conservation Value Forest blivit ett välkänt begrepp. Mer än 15 600 hektar gammelskog har identifierats i länderna, varav 6 750 hektar har skyddats från skogsavverkning.
  • Ett nationellt system för spårbarhet av virke har utvecklats i Rumänien och blivit ett viktigt instrument för att bekämpa handel med illegalt virke.

Läs mer

WWFs partnerskap med IKEA
Faktablad om Skogsdelen av partnerskapet med IKEA 2014

FSC – Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, icke-statlig och icke vinstdrivande organisation. Den grundades i början av 1990-talet av skogsägare, timmerindustrin, sociala rörelser och miljöorganisationer. Målet är att främja ett miljöanpassat, ekonomiskt livskraftigt skogsbruk världen över, ett skogsbruk som även tar socialt ansvar. FSC-standarden bygger på tio principer och kriterier. I slutet av 2014 var totalt över 184 miljoner hektar skogsmark FSC-certifierad i 80 länder. Företag längs hela värdekedjan som bearbetar, förädlar och handlar träprodukter från ansvarsfullt skogsbruk, certifieras med spårbarhetscertifiering förutsatt att de uppfyller kraven. I slutet av 2014 hade över 28 000 spårbarhetscertifikat utfärdats i 112 länder.

High Conservation Value (HCV)

High Conservation Values (HCV), eller höga naturvärden, utvecklades av FSC som ett viktigt koncept inom ansvarsfullt skogsbruk. Nu används det även bredare för att definiera de viktigaste områdena att bevara, inom flera typer av markanvändning. Det finns sex huvudtyper av naturvärden som alla kräver kartläggning och särskilt anpassad förvaltning: koncentration av biologisk mångfald, viktiga ekosystem på landskapsnivå, särskilt hotade ekosystem och livsmiljöer, kritiska ekosystemtjänster, lokalbefolkningens basala behov och traditionella kulturella värden.

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se