Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|09 jul, 2019

”Är makthavarna redo att inkludera unga?”

Trädforskning i Borneo
Trädforskning i Borneo

DEBATT. ”Nu när Barnkonventionen blir lag krävs stora samhällsförändringar för att nästa steg ska kunna tas. Vi är trötta på att få höra att vi unga är framtiden, det vet vi redan. Vi är framförallt en del av nutiden och borde därför få möjligheten att påverka”, skriver debattörerna.

Publicerad på SVT Opinion

I år är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen – den mest omfattande konventionen gällande barns rättigheter.

Sedan dess har barns och ungas rättigheter intagit en allt större plats i det politiska samtalet. Inte minst i Sverige, där barnrättsrörelsen och det unga civilsamhället länge kämpat för att konventionen även ska erkännas som svensk lag.

I januari 2020 blir det äntligen verklighet, efter ett riksdagsbeslut från sommaren 2018. Då är det dags att ta nästa steg.

Vi menar att Barnkonventionen kräver samhällsförändringar.

I kampanjen #UngNog som vi drivit sedan förra året lyfter vi frågan om ungas makt och inflytande.

Vi riktar oss till makthavare och verksamhetsledare runtom i landet och frågar: Är de redo – eller unga nog – att på riktigt inkludera unga?

Idag är unga starkt drivande i frågor som klimat, jämlikhet och hållbar utveckling, men ändå saknas de ungas röster längre upp i leden.

För att få igenom en hållbar förändring tror vi på att det krävs att en mångfald av röster hörs, och däribland ungas röster.

Nu när Barnkonventionen blir lag krävs stora samhällsförändringar för att nästa steg ska kunna tas. Det är av yttersta vikt för att kunna förverkliga Barnkonventionen och dess artiklar.

Under årets Almedalsvecka anordnade vi en workshop för att få igång samtal mellan makthavare och unga om hur Barnkonventionen skulle kunna implementeras i deras verksamheter.

Ett återkommande tema som de unga lyfte var vikten av att få och kunna vara med och bestämma. Deltagarna på workshopen lyfte att genom att stärka ungdomsorganisationerna stärker man också barnkonventionen.

Därför har vi sammanställt fyra punkter med tips på konkreta och reella förändringar som makthavare kan göra för att aktivt arbeta för ungas inkludering i alla beslutsfattande sfärer.

Vi är trötta på att få höra att vi är framtiden, det vet vi redan. Vi är framförallt en del av nutiden och borde därför få möjligheten att påverka.

● Där klimatet och hållbar utveckling diskuteras ska unga vara med, framförallt för att få göra sina röster hörda och bli tagna på allvar. Det räcker inte att bara lyssna, vi kräver även aktion.

● Unga kräver att ungdomsråd blir en remissinstans till kommunfullmäktige.

● Ge elevråd och elevkårer rätt att organisera sig fritt på skolor, och ha större inflytande.

● Företag och näringsliv ska samarbeta mer med ungdomar och skolor. Arbeta aktivt med att förmedla praktikplatser och jobb till unga.

Med dessa punkter ger vi makthavare möjlighet och konkreta arbetssätt för att göra barnkonventionen till mer än bara symbolik.

Nu är tiden förbi där vi ber om att bli lyssnade på. Vi menar att vi ska vara med och vara en del av samtalet hela tiden.

För att lyckas med en hållbar utveckling och den omställning pågående samhällskriser kräver, så är det dags att alla representeras.

Det inkluderar även oss unga.

Mona Monasar, Malin Sannel  och Alexander Zackrisson representanter från WWF Sweden Youth
Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd
Jakob Dziorek, ordförande för Fler unga
Nina Dilek Adolfsson, ordförande för Sveriges ungdomsråd
Agnes Hansius,vice ordförande för Ung Media Sverige
Sissa Pagels, grundare och verksamhetschef för Young innovation hub

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se