Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|28 jan, 2021

Dags för Sverige att ta på ledartröjan under supermiljöåret!

Earth Hour Jorden

Det blev inget Supermiljöår är 2020 på grund av Covid-19, men i år blir det av. Tillståndet för klimatet och den bioligiska mångfalden är mera allvarligt än förut, men ändå är 2021 ett år fullt av möjligheter. Med en ny amerikansk president med ambitioner för klimatet och globala miljömöten framflyttade till i år, finns det bättre förutsättningar. Låt oss ta vara på detta Supermiljöår!

Denna debattartikel publicerades i UNT den 25 januari 2021. Läs här.

År 2021 är året då vi hoppas att tre viktiga beslut för miljön blir verklighet:

· ett globalt ambitiöst ramverk för biologisk mångfald

· ett stärkt och mer ambitiöst Parisavtal för klimatet och

· ett nytt globalt havsavtal.

Dessa beslut är helt avgörande för vår framtid.

Under Supermiljöåret 2021 fyller WWF 50 år i Sverige. Redan när vi startade drev vi på för att bevara den biologiska mångfalden. Arbetet med att minska klimatpåverkan påbörjades senare, men intensifierades snabbt. Läget är nu akut. Vi har inga ytterligare 50 år att spela med. Sverige har en viktig roll i de globala processerna och vill vara en föregångare. Nu är det därför dags att visa ledarskap i tre processer under 2021:

För det första krävs uppslutning kring de globala satsningarna för att rädda den biologiska mångfalden. Under 2021 kan det bli verklighet inom FNs konvention för biologisk mångfald (CBD), men då krävs det att EU och länder som Sverige går före. WWF kräver därför att Sverige står upp för, och fullt ut genomför, en stark EU-strategi för biologisk mångfald. Denna innefattar en lag för naturrestaurering, skydd av minst 30 procent av EUs land och hav till 2030 i ett representativt och ekologisk sammanhängande nätverk av skyddade områden, inklusive 10 procent strikt skydd. Den innehåller dessutom åtaganden om att EU ska ta ledarskap för ett ambitiöst post-2020 ramverk.

Det andra gäller det uppskjutna mötet inom FN:s klimatförhandlingar. Det är det viktigaste sedan klimatmötet i Paris 2015. Innan det sker i november 2021 måste parterna till Parisavtalet komma in med uppdaterade och tillräckligt ambitiösa nationella klimatplaner. WWF kräver att Sverige driver på för ett mer ambitiöst Parisavtal och manar på för att EU, med skärpta klimatmål och klimatplan (NDC), agerar för att länder utanför EU också höjer sina klimatambitioner.

För det tredje är även livet i havet hotat och det krävs globala beslut för mycket av våra hav är på internationellt område. Under 2021 kan ett nytt internationellt och juridiskt bindande FN-avtal för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i havsområden utanför nationella vatten antas. WWF kräver att Sverige agerar för att EU ska driva på för att ett ambitiöst avtal blir verklighet.

Slutligen, låt oss nu göra 2021 till året då världens politiker tar miljöfrågorna på allvar. Under hösten 2020 togs ett viktigt steg då över 80 regeringschefer och länder skrev under ”Leaders Pledge for Nature”, där de åtog sig att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden till 2030. Förhoppningen är att initiativet kan driva på de politiska ambitionerna för klimatet och naturen.

Under förra året översköljdes vi av larmrapporter kring planetens hälsa, att klimatförändringarna ökar och att den biologiska mångfalden minskar i rasande tempo. Låt 2021 bli det Supermiljöår vår planet så desperat behöver!

Peter Westman – Biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Lovisa Hagberg - Avdelningschef Governance & policy, Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se