Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|17 jan, 2024

Debatt: ”Vargens skyddsstatus är viktig”

Varg
Varg i snö.

REPLIK. Det starka skyddet av stora rovdjur stöds av Bernkonventionen och EU-lagstiftningen och har bidragit till ökande rovdjurspopulationer i Sverige. Men den positiva trenden riskerar nu att brytas, då snabba politiska svängningar kan leda till ett sänkt skydd på en hotad art som varg i EU.

Publicerad i Svensk Jakt 15 januari 2024. Läs här.

Vi står inför en allvarlig kris av den biologiska mångfalden och många arter är hotade. Att i ett sådant läge sänka skyddet för en hotad art i hela Europa är ett angrepp på det arbete som bedrivs inom EU för att bevara vår biologiska mångfald.

I debattartikeln Hur ska WWF ha det egentligen?  frågar Mats S Johansson bland annat om WWF:s agerande gentemot EU-kommissionen. Det öppna brev som WWF adresserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen innan årsskiftet tydliggör vad WWF och de andra europeiska miljöorganisationer som skrivit under tycker.

Riskabel ändring

Att ändra vargens skyddsstatus i Bernkonventionen är riskabelt och kan försämra vargstammens långsiktiga överlevnad i Europa.

Svensk miljölagstiftning hänger tätt ihop med den europeiska och vi ska ta ett gemensamt ansvar för naturvården i EU, även om förvaltningen behöver anpassas nationellt.

Mer utbildning

WWF vill se större satsningar på förebyggande åtgärder och proaktivt arbete. Till dessa åtgärder hör bland annat välfungerande ersättningssystem till tamdjursägare vars tamdjur har skadats, tydligare riktlinjer angående skyddsjakt, fler utbildningsinsatser och en större satsning på förebyggande åtgärder som rovdjursavvisande stängsel.

Hantera inavel

Det krävs också bättre insatser för att hantera inavelsproblematiken i den skandinaviska vargpopulationen, där den internationellt erkända och effektiva inventeringen är viktiga beslutsunderlag.

Just inventering och övervakning är också något som EU:s medlemsländer behöver bli mycket bättre på, för att få en bättre överblick av vilka förvaltningsåtgärder som kan och behöver vidtas.

Viktigaste arbetet

WWF vill att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus såväl i Sverige som i EU. Just därför har vi dialog och samarbetar med en mängd olika aktörer som kan bidra till samexistens mellan människor och rovdjur.

Lyckas vi med att skydda vargen och skydda våra andra hotade arter och deras livsmiljöer så bevarar vi också den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Att skydda naturen är det viktigaste arbetet vi kan göra för att säkra framtiden för våra kommande generationer. 

Benny Gäfvert
Rovdjursexpert, WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 17/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se