Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|30 maj, 2022

Flygresandet måste minska till och från Jämtland – regionen bör visa vägen

Dubbeldäckare
Foto: SJ

Publicerad i Länstidningen Östersund 220526

Naturen betyder allt för Jämtland – den skapar bland annat arbetstillfällen och utveckling i bygden. Men för att vi inte ska såga av den gren vi sitter på så måste vi värna om naturen, både för invånarna och näringslivets skull. Flygresandet mellan Östersund och Stockholm måste minska och regionen bör visa vägen.

Region Jämtland Härjedalen, kommuner och turistorganisationer har tillsammans med SJ skapat förutsättningar för att fler ska välja tåget. Vilket också skett. 2019, året innan pandemin, stod SJ för 38 procent av det kollektiva resandet med tåg eller flyg mellan Östersund och Stockholm. Men efter att restriktionerna togs bort har andelen ökat till över hälften. Turister som besöker länet väljer i högre grad tåg. En utveckling i helt rätt riktning som måste fortsätta.

Men även de som bor och verkar i vårt län måste värna vår bygd och dess klimat. När vi som bor i Jämtland reser inom landet ska även vi välja ett hållbart sätt att resa. 2017 införde Region Jämtland Härjedalen därför en regel om att tåg ska vara förstaval vid längre tjänsteresor, det efter att flyg användes i nio av tio fall 2016. Nu har regionfullmäktige valt att skrota regeln.

Efter en lång pandemi med stora begränsningar av vårt resande finns chansen att ställa om. När samhället öppnat ska vi inte återgå till det tidigare normala, utan vi kan i stället skapa det nya, och bättre, normala.

Mellan Östersund och Stockholm har inrikesflyget haft en väldigt stark ställning. Inte minst under vinterhalvåret – vilket har att göra med att närheten till vintersportorter. Även under andra delar av året har flyget dominerat, då företrädesvis med resenärer boende i regionen.

För att utsläppen, och därmed den globala uppvärmningen, inte ska fortsätta att skena måste fler välja att resa med tåg framför flyg. Utsläppen av växthusgaser måste minska nu, och varje tiondels grad som planeten värms upp kommer att göra stor skillnad och få stora konsekvenser

  • Transporterna står för 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser och det är samtidigt en sektor där det finns bra alternativ. Därför måste alla, både näringslivet och privatpersoner, ta ansvar och fortsätta den omställning som har startat.

Och det är tydligt att viljan finns, både bland befolkningen och tågbolagen. Enligt WWFs årliga SIFO-undersökning Klimatbarometern så uppger hälften av befolkningen att de kommer flyga mindre efter pandemin jämfört med innan, och enbart 7 procent att de kommer att flyga mer.

Region Jämtland Härjedalen bör vara drivande i utvecklingen mot ett mer hållbart resande och visa på handlingskraft i stället för det motsatta. De kan i det här fallet se på Västernorrland som ett bra exempel där de har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor för att klara sitt klimatmål för tjänsteresor. Det har lett till att andelen av personalens resor till Stockholm med flyg minskat från 47 till 16 procent.

Som vi förstår det så har exempelvis Östersunds kommun kvar sin rekommendation om att välja tåget, det är bra och nödvändigt. Men även företag och organisationer bör uppmuntra sina anställda till att resa med. Turismen i Jämtland och Härjedalen omsatte över 5,5 miljarder kronor årligen innan pandemin, och det är en sektor där miljötänket bör vara stort. Här bör man inte bara uppmana till klimatsmart resande, utan även göra det praktiskt möjligt att resa till och från Jämtland med tåg. Allt detta för att den fantastiska natur vi har här i Jämtland ska fortsätta leva.

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF och Jan Kyrk, affärschef SJ

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 30/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se