Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|18 okt, 2018

Hoten mot demokratin måste tas på allvar

DEBATT Sveriges riksdagspolitiker behöver ta de ökande hoten mot demokratin världen över på större allvar. De som försvarar våra grundläggande rättigheter - civilsamhällets människorättsaktivister och miljöförsvarare - får betala ett högt pris, ibland med sina liv. 26 organisationer i svenska civilsamhället kräver nu en kraftfull politik för att skydda demokratiska fri- och rättigheter.

Publicerad på Aftonbladet debatt

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära regimer. Det internationella civilsamhällesnätverket Civicus sammanställning visar att nästan hälften av världens befolkning lever i länder där utrymmet för civilsamhället är helt stängt eller kraftigt begränsat. Nätverket kallar utvecklingen ”en global katastrof”.

Civilsamhälleorganisationer hotas, förtalas och beläggs med reseförbud och andra restriktioner när de granskar makten och står upp för grundläggande rättigheter. Värst drabbas de som historiskt haft svårast att få sina röster hörda som kvinnor, urfolk och minoriteter. Över 300 människorätts- och miljöförsvarare mördades under 2017. Mörkertalet är sannolikt stort.

I Egypten fängslas aktivister och i Azerbajdzjan används påhittade sexskandaler för att tysta de som granskar makten. USA:s president Donald Trump har förbjudit organisationer som tar emot amerikanskt bistånd att informera om abort. I Ungern har regeringen gjort det kriminellt för organisationer att hjälpa asylsökande. I Colombia förvärras hoten mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare som arbetar för att ta landet framåt efter fredsavtalet. En ökad konkurrens om naturresurser på många platser förvärrar hoten mot människor som försvarar miljö och mark, ofta gentemot stora företag. Dessa är några av många exempel.

Under åren 2014-2016 antog över 60 länder lagar som förhindrar eller förbjuder organisationer att ta emot stöd från utlandet. Många tvingas stänga ner sin verksamhet. Andra drabbas av minskat förtroende från allmänheten på grund av att de utpekas som spioner och landsförrädare. Inte minst visar copy/paste-metoden kring lagstiftning hur antidemokratiska regimer samarbetar över gränserna och tar efter varandras metoder. De auktoritära staterna går samman i FN för att stänga ute civilsamhället från förhandlingar. I Europa enas högerextrema partier i gemensam mobilisering inför EU-valet nästa år, med hjälp av bland andra Steve Bannon, Donald Trumps förre chefsstrateg.

Sverige är inte immunt mot utvecklingen i Europa. Vi har ett växande nationalistiskt parti och nazistiska organisationer som sprider rädsla, vilket blev tydligt inte minst under årets Almedalsvecka. När fler länder runt omkring oss monterar ner rättssäkerhet och demonstrationsrättigheter hotar det även våra möjligheter att leva fritt och demokratiskt.

CONCORD Sveriges kartläggning inför valet visade tydligt att de flesta partier saknar en utvecklad politik för att motverka den globala krisen för civilsamhället. Detta måste ändras. Vi har i dagarna lämnat över en rad rekommendationer till riksdagspolitiker för att stärka Sveriges röst och lyfter här några av våra förslag:

1. Att försvara det demokratiska utrymmet är en avgörande fråga för vår samtid, inte minst för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Detta kräver politiskt ledarskap. I likhet med ansatsen om att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra utrikespolitiken behöver stärkandet av mötes- och föreningsfriheten prioriteras i all Sveriges internationella politik.

2. Gör svenska ambassader till ett stöd och en säker plats för utsatta organisationer. I dagsläget beror detta ofta på ambassadörens personliga engagemang och det räcker inte. All personal inom utrikesförvaltningen behöver ha bättre kunskap om hoten mot civilsamhället och behovet av att skydda mötes- och föreningsfriheten.

3. Svenska företag som är aktiva i andra länder behöver ha tydliga system för skydd av människorätts- och miljöförsvarare som påverkas av verksamheten. Regeringen bör utreda möjligheten att lagstifta om företags skyldighet att ta ansvar för sin påverkan på mänskliga rättigheter, en rekommendation som Statskontoret nyligen framförde i en granskning.

4. Stärk EU:s globala röst för civilsamhället. Nu pågår förhandlingarna om EU:s nästa budget som bland annat bestämmer hur EU:s biståndspengar fördelas. Här behöver stöd till civilsamhället och inte minst utsatta människorätts- och miljöförsvarare prioriteras. Nästa år är det dessutom val till Europaparlamentet. Svenska politiker står inför en viktig uppgift i att försvara demokratin och civilsamhället i Europa och stärka EU:s roll för mänskliga fri- och rättigheter globalt.

När demokratin hotas av auktoritära krafter behövs ett starkt och självständigt civilsamhälle än mer. Vi svenska civilsamhällesorganisationer arbetar för att stärka och anpassa vårt eget stöd till utsatta organisationer och personer världen över. Nu behöver svenska politiker bygga en kraftfull politik som skyddar fri- och rättigheter för de som riskerar allt i kampen för det fria samhället.

Petra Tötterman-Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna,
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center
Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia
Anna Barkered, verksamhetsledare Latinamerikagrupperna
Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF
Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty
Lotta Sjöström-Becker, Kristna Fredsrörelsen generalsekreterare
Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige
Ann Svensén, generalsekreterare IM
Ulrika Urey, kanslichef Fair Action
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska Missionsrådet
Rädda Barnen (namn kommer)
Julia Andén, ordförande Svalorna Latinamerika
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Göran Alfredsson, ordförande MyRight
Viktoria Olausson, ordförande FIAN Sverige
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
Lars Arrhenius, generalsekreterare Läkarmissionen
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Sofia Östmark, kanslichef Union to Union
Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsen Nordisk hjälp
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se