Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|22 maj, 2017

I dag den 22 maj firar vi biologiska mångfaldens dag

DEBATT Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Förlusten av biologisk mångfald är precis som klimatförändringarna en överlevnadsfråga.

Publicerad i Ölands posten

Den påverkar bland annat vår livsmedelsproduktion, motståndskraften mot klimatförändringar, en levande landsbygd, naturturismen och i slutändan vår civilisations överlevnad. När arter försvinner eller hotas i en rasande takt över hela vår planet måste biologisk mångfald ges högsta prioritet.

I Naturskyddsföreningens senaste granskning av den svenska miljöpolitiken blir det emellertid tydligt att frågan om biologisk mångfald inte är prioriterad av riksdagspartierna. Och Naturvårdsverket bedömer att miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" inte kommer att nås till 2020.

Biologiska mångfaldens dag är en gemensam hyllning till vår artrika natur. Sveriges miljöorganisationer har tillsammans med många naturvänner på kort tid skapat ett rekordstort engagemang i frågan. På ett enda år har biologiska mångfaldens dag blivit en stor högtidsdag med cirka 160 aktiviteter runt om i landet.

Vi är många som kämpar för att vända trenden, men tiden börjar rinna ut. Forskningsrapport efter forskningsrapport pekar ut hoten mot den biologiska mångfalden, och visar hur vi kan vända den negativa utvecklingen. För att kunna bromsa artförlusten måste en större del av världens natur skyddas, och våra naturresurser brukas hållbart.

Politiken måste exempelvis säkerställa skydd våra få kvarvarande gammelskogar, se till att fler våtmarker restaureras och skapa bättre förutsättningar för betesmarker. Användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket behöver minska, och överfisket måste stoppas.

Skyddet av Natura 2000-områden måste stärkas för att förhindra gruvbrytning och avverkning av skogar i blindo utan att det har gjorts en ordentlig inventering måste förbjudas. Detta är insatser som gynnar hela samhället och planeten på lång sikt.

Det är dags för en politik som skyddar våra artrikaste miljöer, och som gör det olönsamt att urholka den biologiska mångfalden. Tiden för bred politisk handlingskraft för allas vår natur är nu. Tänk på naturen när du röstar i höst.

Karin Lexén, Generalsekreterare  Naturskyddsföreningen

Rebecka Le Moine, Initiativtagare för den biologiska mångfaldens dag

Erik Hansson, Initiativtagare för den biologiska mångfaldens dag

David van der Spoel, Talesperson Skydda Skogen

Samuel Jarrick och Pia Björnstrand, Talespersoner för Klimataktion Sverige

Mikael Sundström
, Ordförande Jordens Vänner

Christer Borg, Generalsekreterare för samorganisationen Ävräddarna

Alice Andersson, Ordförande PUSH Sverige

Johan Andersson, Ordförande för Fältbiologerna

Frode Pleym, Chef Greenpeace Sverige

Peter Westman
, Biträdande Generalsekreterare WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se