Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|06 dec, 2016

”Infria vallöftet till hyresgästerna”

DEBATT. Villaägare får skattereduktion för sin förnybara överskottsel och slipper energiskatt och moms på den el som används direkt. Men dessa förmåner gäller inte för dem som bor i lägenhet och går samman i andelsägda anläggningar, skriver företrädare för HSB, Hyresgästföreningen, WWF, Sveriges konsumetnter med flera.

2016-12-06 (Publicerad på nyteknik.se)

Regeringen presenterade nyligen en skattelättnad för att främja större solcellsanläggningar. Det var ett mycket välkommet besked för bostadsbolag och företag. Nu måste regeringen gå vidare och införa motsvarande skattelättnad för de som äger andelar i förnybar elproduktion. Detta skulle möjliggöra även för lägenhetshushåll att bidra till den nödvändiga energiomställningen.

Sedan två år tillbaka får villaägare som producerar sin egen förnybara el en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för sin överskottsel och den el som används direkt är befriad från energiskatt och moms. Men dessa skatteförmåner gäller bara den som producerar el i anslutning till där den används, såsom solceller på taket. De som investerat i andelsägd förnybar el (där en stor sol- eller vindkraftsanläggning samägs av flera elkonsumenter i kooperativ form) står i dag utanför systemet, vilket därmed utesluter alla hushåll som bor i lägenhet eller inte har lämpligt tak.

Det finns ett brett politiskt stöd för att också inkludera andelsägandet. ”Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el”, slog Socialdemokraterna fast i en riksdagsmotion inför valet 2014. Förslaget har också stöd av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet – vilket innebär en klar riksdagsmajoritet.

Regeringen har tillsatt en utredning och annonserade nyligen att skattereduktionen även ska ”omfatta andelsägt”, vilket är mycket positivt.

Det betyder att det bara finns två möjliga hinder kvar: att svenska skatteprinciper eller EU-regler sätter käpparna i hjulet.

En ny granskning visar dock att det är skattetekniskt möjligt för regeringen att stödja den andelsägda elproduktionen. Detta kan, i enlighet med den pågående utredningens direktiv, ske på två olika sätt. Det bästa alternativet ur hushållens perspektiv är att ge en direkt energiskattefrielse. Alternativt kan den andelsägda elen inkluderas i det nuvarande systemet för skattereduktion.

Regeringen har nyligen bestämt sig för att utmana EU och ta strid för att stora solcellsanläggningar ska få en skattelättnad. Vi förutsätter att regeringen nu lägger lika stor vikt vid att alla lägenhetshushåll med andelar i förnybar elproduktion också ska få använda den el de producerar tillsammans utan att betala energiskatt.

En slopad energiskatt skulle troligen vara tillräckligt för att motivera hushållen att investera i andelsägd el. Alternativet är en skattereduktion på motsvarande belopp, det vill säga cirka 42 öre/kWh inklusive moms (från 2019).

I början av 2009 var omkring 10 procent av vindkraften i Sverige andelsägd, men idag är det bara cirka 1,5 procent. Att främja andelsägandet vore ett viktigt steg på vägen mot Miljöpartiets mål om att 500 000 hushåll ska äga sin egen förnybara el.

Om man antar att antalet andelsägare skulle fyrdubblas till 100 000 hushåll, skulle staten få ett skattebortfall på 210 miljoner kronor. Eftersom andelsägande skapar en stark lokal förankring, vore detta en mycket låg kostnad för staten för att väsentligt öka acceptansen för utbyggnaden av förnybart och dessutom ge alla hushåll samma villkor oavsett boendeform.

Regeringen har nu chansen att inte bara stödja små och stora solcellsanläggningar, utan också det breda andelsägandet av vind- och solkraft. På så sätt kan även de som bor i lägenhet bidra till den nödvändiga energiomställningen.

Anders Lago, Förbundsordförande HSB
Inga-Lill Boija, Styrelseordförande Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening
Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Johan Öhnell, Styrelseordförande Solkompaniet
Johanna Sandahl, Styrelseordförande Naturskyddsföreningen
Linda Burenius Magnusson, Styrelseordförande 100% förnybart
Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen
Stefan Henningsson, Klimatexpert Världsnaturfonden WWF
Stina Yones, Vd O2 El Ekonomisk Förening

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se