Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|25 jan, 2023

Klimatboken till riksdagen – en bok för klimatomställning

Klimatboken skapad av Greta Thunberg, framför regeringen

Vinterns värmeböljor över Europa ger oss allt tydligare påminnelser om att vi förändrar klimatet. På andra platser i världen når extremvädret katastrofala proportioner. I Pakistan ställde häftiga skyfall en tredjedel av landet under vatten. Miljoner människor tvingades lämna sina hem.

Men denna globala och svårövervinnerliga kris hanteras fortfarande som en marginell fråga av det politiska ledarskapet. Vi ser inget av den gemensamma kraftsamling i hela samhället som klimatkrisen kräver. Och vi saknar fortfarande en långsiktig och sammanhållen strategi för att ställa om till ett genuint hållbart samhälle.

Det som behövs är enighet över parti- och blockgränser om snabba och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. I stället ser vi efter regeringsskiftet att tidigare klimatåtgärder stoppas. Klimatpolitiska rådet kan i sitt remissvar till regeringen bara konstatera att “de beslut som regeringen fattat efter höstens riksdagsval förväntas leda till ökade utsläpp av växthusgaser, flera miljoner ton högre år 2030 jämfört med det sannolika utfallet av den politik som tidigare var beslutad”.

Mot denna bakgrund har ett stort antal klimat- och miljöorganisationer beslutat att överräcka en folkbildande gåva till alla riksdagsledamöter. De föräras Klimatboken, framtagen av Greta Thunberg. Över 200 personer har bidragit till att bekosta inköpet av böckerna. Många är angelägna om att våra folkvalda ska inse vidden av den klimatkris vi befinner oss i.

Med gåvan vill vi visa att vi är djupt bekymrade över att Sverige inte för en politik som leder till att vi når våra egna klimatmål, än mindre de klimatmål vi förbundit oss till genom Parisavtalet om klimatet 2015. Samtidigt är gåvan en uppmaning till alla politiska partier att vända blad och enas om en klimatpolitik som ger oss chansen att nå målen och säkra framtiden för världens barn och barnbarn.

Enligt Klimatlagen som är antagen av Riksdagen ska en klimatpolitisk handlingsplan lämnas till riksdagen året efter ett riksdagsval. Regeringen har lovat att den ska komma under hösten och avser att bjuda in till ett nationellt möte under våren där åtgärder ska diskuteras. Det är läge för beslutsfattarna att innan dess ta del av Klimatbokens budskap.

Efter årets klimatpolitiska handlingsplan så kommer nästa handlingsplan att presenteras 2027. Då är det bara tre år kvar innan de fastlagda klimatmålen 2030 ska vara uppnådda. Även FN:s klimatpanel har i sin senaste rapport fastslagit att avgörande utsläppsminskningar måste ske under detta decennium för att världen ska ha en chans att klara Parisavtalets klimatmål. Det innebär att årets handlingsplan blir mycket betydelsefull.

Vi i klimat- och miljörörelsen menar därför att alla partier behöver delta i arbetet med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen. Företag, kommuner, regioner och andra myndigheter behöver förutsägbara och långsiktiga spelregler. Och de måste komma i år.

Omställningen kommer att bli betydligt mer genomgripande än vad många av våra folkvalda och medborgare inser eller vill låtsas om. Men vi är också övertygade om att, när den görs på rätt sätt, så kan den ge oss ökad livskvalitet och välfärd.  

Klimatboken som gåva visar klimat- och miljörörelsens engagemang för att bidra till en hållbar klimatpolitik. Boken förmedlar kunskaper och insikter, och ger ett bra underlag för de beslut och åtgärder som krävs.

Den rimmar väl med den bortglömda Artikel 12 i Parisavtalet där parterna lovar att genom folkbildning bidra till att omställningen blir brett accepterad och förstådd. Såväl folket som de folkvalda behöver det. Genom en handlingskraftig och brett förankrad politik, och där människor involveras och engageras, kan vi genomföra den omställning som vi står inför. 

Alasdair Skelton, professor, ordförande, Researchers Desk

Erika Bjureby, Sverigechef, Greenpeace

Kerstin Lönngren, aktivist, Grand Panthers

David Mjureke, talesperson klimatfrågor WWF

Mia Rolandsdotter, aktivist, Teachers Rebellion

Nastaran Zargari, ordförande, Jordens Vänner

Peter Lamming, aktivist, Gretas Gamlingar

Torbjörn Vennström, ordförande, Klimatriksdagen

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 25/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se