Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|17 maj, 2016

”Modern energi gynnar svenskt näringsliv”

DEBATT. Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Med rätt riktlinjer och styrmedel kan näringslivet gynnas av en snabb energimodernisering, skriver företagsledare och företrädare för miljöorganisationer.

Publicerad på SVT Opinion

Inom kort väntas Energikommissionen komma överens om en ny svensk energipolitik. Det betyder att riksdagspartierna i detta nu drar upp linjerna för den svenska energimarknaden de kommande 10–15 åren.

Den avgörande frågan i förhandlingarna är inte om vi ska ha ett förnybart energisystem. Frågorna är när och hur detta ska gå till.

Inför förhandlingarna är regeringens mål ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige om 20 år. Men varför ska vi vänta 20 år med att dra nytta av alla affärs- och exportmöjligheterna med ett uthålligt energisystem, när det är både möjligt och klokt att gå fortare fram?

Varför ska vi begränsa oss till att enbart täcka Sveriges behov med förnybar el, när vi kan producera mer än så?

De senaste tio åren har en majoritet av världens länder tagit till sig behovet av att modernisera sina energisystem, och satt igång med arbetet. Förändringen på det här området har aldrig gått så snabbt som nu. Innovationstakten har aldrig varit högre.

Det borde inte råda någon brist på politisk vilja. Förra året enades världens länder om såväl 17 globala hållbarhetsmål som nya klimatmål. För första gången är världens ledare överens om att göra en snabb och fullständig modernisering av världens energisystem på bara några årtionden.

Drivkraften för den snabba förändringen är inte bara låga kostnader för nya energislag. Det handlar minst lika mycket om de fördelar som följer med effektivare energianvändning och med tillgång till energiresurser som man själv kan kontrollera.

Förnybar energi ger både ökad försörjningstrygghet och ökad produktivitet med smartare utnyttjande. Vi får dessutom lägre kostnader i system som domineras av förnybara resurser med låga driftkostnader.

Med hjälp av förbättrade byggnader, värmesystem och reglertekniker kan vi spara stora mängder energi. Effektivisering är en stor outnyttjad energikälla som är billig att frigöra.

Investeringar i beprövad teknik inom energieffektivisering och förnybar energi är långsiktigt säkra och förknippade med låg risk på ett sätt som inte kan matchas av kärnkraft eller fossil elproduktion.

Det här är några av anledningarna till att global nyinstallation av förnybar kraftkapacitet passerade den samlade nyinstallationen av kol, olja, gas och kärnkraft redan för fyra år sedan.

Att 57 globala storföretag nu har åtagit sig att investera sig till 100 procent förnybar energi – däribland IKEA, H&M, HP och Coca-Cola – handlar förstås även om hållbart värdeskapande.

Trenden att investerare och företag skapar gröna mervärden är mycket stark och global.

Dessutom inser alltfler länder att teknikomställningen till förnybar energi ger den egna industrin en fördelaktig position i den globala konkurrensen, både som användare av energi och som leverantör av teknik och tjänster.

Med Sveriges teknikkunnande, både i verkstadsindustrin och råvaruindustrin, kan vårt land vara med och leda denna utveckling.

Att Sverige tar språng nu är helt nödvändigt för framtiden, inte minst eftersom konkurrensen från utvecklingsorienterade länder med gigantiska hemmamarknader är knivskarp.

Tappar vi fart nu hamnar vi snabbt på efterkälken. För några veckor sedan tog tre av våra stora industrigiganter – Vattenfall, SSAB och LKAB – ett spännande initiativ i sådan riktning när de lanserade ett projekt avseende fossilfri stålproduktion.

Mot bakgrund av att det finns en växande världsmarknad för effektivare energianvändning och förnybar energi, samt att vi i grunden har både kunnande och rätt tillgångar, vill vi rikta följande uppmaningar till riksdagspartierna:

  • Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Med rätt riktlinjer och styrmedel kan näringslivet gynnas av en snabb energimodernisering.
  • Nöj er inte med 100 procent förnybart. Sätt istället som mål att Sverige ska producera mer än så och exportera el. För att lösa världens energiutmaningar krävs europeiskt samarbete, och en svensk ambition att bidra positivt till den europeiska marknaden för energieffektivisering och förnybar energi innebär stora affärsmöjligheter.

Vi kan befästa Sverige och svenskt näringsliv som ett globalt centrum för miljöinnovation som internationaliserar innovativa produkter, tjänster och energiresurser.

Med offensiva mål och stabila och långsiktiga spelregler kan Sverige förverkliga den affärs- och exportpotential som ligger i förnybar energi, effektivare energianvändning och ny miljöteknik.

Annika Jacobson, chef, Greenpeace
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Anna Gedda, hållbarhetschef, H&M
Anna Borgeryd, styrelseordförande, Polarbröd
Kerstin Lindvall, hållbarhetschef ICA
Rönnaug Vinje, hållbarhetschef Coca-Cola Enterprises Sverige
Linda Burenius Magnusson, 100% Förnybart
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Lotta Bångens, VD, Energieffektiviseringsföretagen

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se