Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|05 jul, 2017

Nästa regering bör ta fram en superklimatplan

DEBATT. Sju av åtta partier ställer sig bakom Sveriges utmanande klimatmål och lovar en minskningstakt av utsläppen vi aldrig tidigare skådat. För att säkra ambitionen föreslår vi att den kommande regeringen tar fram en "superklimatplan" efter valet, skriver företrädare för Världsnaturfonden, Föräldravrålet och Stockholm Resilience Centre.

Publicerad på SvD debatt

Den 1 januari i år avlade WWF, Föräldravrålet och 20 andra organisationer ett gemensamt nyårslöfte i en debattartikel. Vi lovade att kontakta alla partier för att få se deras klimatplaner, granska deras klimatpolitik och kommunicera till väljarna så att dessa kan ta informerade beslut i september. Därför publicerar vi nu Klimatkompassen 2018, en enkät med 33 frågor om klimatet som skickades ut i april till alla riksdagspartier. Vår analys av svaren visar på tre övergripande slutsatser:

Det finns ett brett stöd för en snabb minskningstakt av utsläppen under nästa mandatperiod.

De sju riksdagspartier som står bakom klimatöverenskommelsen från 2017 bekräftar fortsatt stöd för överenskommelsens byggstenar. Glädjande nog går dessa sju partier i vår enkät längre än överenskommelsen. De lovar att, om de kommer i regeringsställning, åstadkomma en nödvändig och snabb utsläppsminskning under nästa mandatperiod som saknar motstycke i svensk klimatpolitiks (relativt korta) historia. Löftet innebär att Sveriges utsläpp ska minska med minst 20 procent och transportsektorns utsläpp med minst 28 procent under mandatperioden. Jämfört med dagens minskningstakt innebär denna nya ambition att takten behöver skruvas upp flera gånger om.

Inget partis klimatpolitik räcker i sin helhet till för att uppnå målen.
Sju av åtta partier ställer sig bakom att klimatpolitiken ska genomsyra alla politikområden, vilket är ett av syftena med klimatlagen. Inget parti kan dock visa hur deras sammantagna klimatpolitik räcker för att nå ambitionen över mandatperioden. Vi kommer att behöva använda hela vår verktygslåda av styrmedel och åtgärder för att nå hela vägen fram.

Skillnaderna mellan partierna visar sig när det gäller hur vi ska minska utsläppen.

Enigheten är relativt stor när det gäller lägstanivån för de långsiktiga klimatmålen och exempelvis stödet till industrins omställning. På tre andra områden blir skillnaderna mellan partierna mer tydliga, nämligen utsläppen från den svenska vägtrafiken, flyget och vår konsumtion. Förslagen är många på hur klimatutsläppen från de svenska vägtransporterna snabbt ska minska och omfattar allt från biodrivmedel och elektrifiering till åtgärder för ett mer transportsnålt samhälle. På frågan om de ämnar ta fram en samlad nationell strategi för att minska flygets klimatpåverkan, svarar sju av åtta partier "ja", men synen på flygskatten är en tydlig skiljelinje. På frågan om att införa mål för att minska de utsläpp som orsakas av vår konsumtion svarar enbart MP, V, S och L "ja".

Mot bakgrund av svaren i Klimatkompassen uppmanar vi därför den kommande regeringen att:

1. Ta fram en superklimatplan
Forskare har lyft fram att det behövs flera olika styrmedel för att snabbt minska utsläppen. Därför behövs ett samlat grepp om klimatpolitiken och en kraftsamling för att nå klimatmålen. I en superklimatplan vägs alla styrmedel och åtgärder samman för att driva på en snabb utsläppsminskning. Planen bör innehålla en rad strategier som tillförs från de olika partiernas klimatprogram; skatteväxling, konsumentinformation, stoppdatum, satsningar på innovations- och pilotprojekt, morötter och piskor – alla verktyg behövs. Vi visar också resten av världen att det går, och kan ta ledningen vad gäller innovation, fossilfri ekonomi, klimatsmart export, nya jobb och bättre välfärd.

2. Beräkna och mät bättre – men tappa inte fart i omställningsarbetet
Inget parti kan i dag redovisa hur stora utsläppsminskningar deras förslag på styrmedel och åtgärder bedöms leda till. Vi ställer oss frågan: Hur vet vi om vi kommer att uppnå våra mål om vi inte har en tydlig uppfattning om effekten av våra åtgärder? Vi föreslår därför ett ökat fokus på att beräkna och kommunicera hur stora utsläppsminskningar föreslagen politik beräknas leda till. Partierna behöver ha en bättre idé om effekten, utan att för den sakens skull vänta på beräkningar ner på detaljnivå och därmed tappa fart i omställningsarbetet.

3. Prioritera klimatet
Sju av åtta partier ställer sig bakom att miljö- och klimatpolitiken ska "genomsyra" alla politikområden, men vad innebär det i praktiken? Kan vi exempelvis expandera flygplatser samtidigt som vi har ett direktiv om fossilfrihet? Vi anser att vår första prioritet måste vara att agera inom de planetära gränserna. Det är det mest hållbara alternativet, men också det mest ekonomiska. Med en genomarbetad miljö- och klimatpolitik har vi även större chans att nå våra långsiktiga ekonomiska mål.

Väl mött vid valurnorna i september. Vi ser fram emot en flygande start på klimatarbetet nästa mandatperiod.

Håkan Wirtén
generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Ola Hansén
senior rådgivare hållbar energi & klimat, Världsnaturfonden WWF
Frida Berry Eklund
talesperson för Föräldravrålet
Johan Falk
Föräldravrålet och Senior Innovation Fellow, Stockholm Resilience Centre

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se